Pozivanje i odgovor na pozive

Kada imate dolazni poziv, u slušalici čujete melodiju zvona.

Na umetnutom kontroleru pritisnite dugmePozovi poziv.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster Gore ili nadole na umetnutom kontroleru.

Utišajte sebe tokom poziva

Pritisnite dugme "Prigušiton" koje se nalazi na umetnutom kontroleru.

Pozovite na čekanje

Pritisnite dugme"Pozovi poziv " jednom na umetnutom kontroleru.

Ako imate dolazni poziv, slušalice automatski odgovaraju.

prekidanje poziva,

Držite dugme"Pozovi poziv " na umetnutom kontroleru dok ne čujete ton.

Odbijanje poziva

Dvaput pritisnitedugme "Pozovi poziv" na umetnutom kontroleru.

Pozovite na čekanje i nastavite sa pozivom

1

Pritisnite dugme"Pozovi poziv " na umetnutom kontroleru.

2

Izaberite poziv koji želite da nastavite.

3

Pritisnite dugme Poziv.

Prekid poziva i javljanje na dolazni poziv

1

Držite dugme"Pozovi poziv " dok ne čujete ton.

2

Jednom pritisnite dugme Poziv.

Prekid poziva i nastavak poziva na čekanju

1

Držite dugme"Pozovi poziv " dok ne čujete ton.

2

Na svom telefonu izaberite poziv koji želite da nastavite.

3

Jednom pritisnite dugme Poziv.

Uključivanje i isključivanje slušalica sa mikrofonom

1

Držite dugme "Pozovi poziv" na slušalicama sa mikrofonom 4 sekunde. Čućete ton koji označava status slušalice.

2

Uradite nešto od sledećeg:

  • Držite dugme "Pozovi poziv" 1 sekundu da biste ponovo uključili slušalice sa mikrofonom.
  • Stavite slušalicu na bazu.