Foreta og svare på anrop

Når du har et innkommende anrop, hører du ringetonen i headsettene.

Trykk på ring samtale-knappenpå den innebygde kontrolleren.

Justere volumet

Trykk opp eller ned på den innebygde kontrolleren.

Dempe deg selv i en samtale

Trykk på Demp knappenDemp på den innebygde kontrolleren.

Sette en samtale på vent

Trykk på Ring-knappenen gang på den innebygde kontrolleren.

Hvis du har et innkommende anrop, svarer headsettene automatisk.

Avslutte en samtale

Vent en samtale på anrop-knappenpå den innebygde kontrolleren til du hører en lyd.

Avvise et anrop

Trykk på Ring-knappento ganger på den innebygde kontrolleren.

Sette en samtale på vent og gjenoppta en samtale på vent

1

Trykk på Ring-knappenpå den innebygde kontrolleren.

2

Velg samtalen du vil gjenoppta.

3

Trykk på Samtale.

Avslutte en samtale og svare på et innkommende anrop

1

Vent Ring på anrop-knappentil du hører en lyd.

2

Trykk på Samtale én gang.

Avslutte en samtale og gjenoppta en samtale på vent

1

Vent Ring på anrop-knappentil du hører en lyd.

2

På telefonen velger du samtalen du vil gjenoppta.

3

Trykk på Samtale én gang.

Slå hode telefonene på og av

1

Vent en samtale på anrop-knappenpå hode telefonene i 4 sekunder. Du hører en tone som angir statusen til hodetelefonen.

2

Utfør en av disse handlingene:

  • Vent ringe på Ring-knappenfor 1 sekund for å slå på hode telefonen igjen.
  • Plasser headsettene på basen.