Foretag og besvar opkald

Når du har et indgående opkald, hører du ringetonen i hovedtelefonen.

På inline-controlleren skal du trykke på Opkald the call button.

Juster lydstyrken

Tryk opup eller Neddown På inline-controlleren.

Slå din egen lyd fra i et opkald

Tryk på Slå lyd fra the mute button På inline-controlleren.

Sæt et opkald på hold

Presseopkald the call button én gang på inline-controlleren.

Hvis du har et indgående opkald, svarer hovedtelefonen automatisk.

Afslut et opkald

Sæt opkald på hold the call button På inline-controlleren, indtil du hører en tone.

Afvis et opkald

Presseopkald the call button To gange på inline-controlleren.

Sæt et opkald i venteposition, og genoptag et opkald i venteposition

1

Presseopkald the call button På inline-controlleren.

2

Vælg det opkald, du vil genoptage.

3

Tryk på Ring op.

Afslut et opkald, og besvar et indgående opkald

1

Sæt opkald på hold the call button , indtil du hører en tone.

2

Tryk én gang på Ring op.

Afslut et opkald, og genoptag et opkald i venteposition

1

Sæt opkald på hold the call button , indtil du hører en tone.

2

Vælg det opkald, du vil genoptage på din telefon.

3

Tryk én gang på Ring op.

Tænd og sluk din hovedtelefon

1

Sæt opkald på hold the call button På headsettet i 4 sekunder. Du hører en tone, der angiver hovedtelefonens status.

2

Udfør en af disse handlinger:

  • Sæt opkald på hold the call button I 1 sekund for at tænde headsettet igen.
  • Sæt hovedtelefonen i basen.