Foretag og besvar opkald

Når du har et indgående opkald, hører du ringetonen i hovedtelefonen.

Tryk på opkalds tastenpå den indbyggede controller.

Juster lydstyrken

Tryk op eller ned på den indbyggede controller.

Slå din egen lyd fra i et opkald

Tryk på knappenSlå lyd fra på den indbyggede controller.

Sæt et opkald i venteposition

Tryk på opkald knappenopkald én gang på den indbyggede controller.

Hvis du har et indgående opkald, svarer hovedtelefonen automatisk.

Afslut et opkald

Hold Opkalds knappenpå den indbyggede controller, indtil du hører en tone.

Afvis et opkald

Tryk på opkald knappenopkald to gange på den indbyggede controller.

Sætte et opkald i venteposition og genoptage et opkald i venteposition

1

Tryk på opkalds knappenpå den indbyggede controller.

2

Vælg det opkald, du vil genoptage.

3

Tryk på Ring op.

Afslut et opkald, og besvar et indgående opkald

1

Hold opkalds knappen nede, indtil du hører en tone.

2

Tryk én gang på Ring op.

Afslut et opkald, og fortsæt et opkald i venteposition

1

Hold opkalds knappen nede, indtil du hører en tone.

2

Vælg det opkald, du vil genoptage på din telefon.

3

Tryk én gang på Ring op.

Slå dine hovedtelefoner til og fra

1

Hold Opkalds tastenpå dit hovedtelefoner i 4 sekunder. Du hører en tone, der angiver hovedtelefonens status.

2

Udfør én af følgende handlinger:

  • HoldOpkalds tasten for 1 sekund for at slå hovedtelefonerne til igen.
  • Sæt hovedtelefonen i basen.