Náhlavní souprava Cisco 730 je dodávána s USB adaptérem, který je určen pro volací zařízení bez Bluetooth. USB adaptér je předem spárován s náhlavní soupravou. To znamená, že po zasunutí do napájeného portu USB se automaticky připojí k náhlavní soupravě.

Kontrolka připojeného USB adaptéru nejprve bliká a po připojení k náhlavní soupravě začne svítit. Pokud není náhlavní souprava dostupná pro připojení, kontrolka zhasne.

Když chcete náhlavní soupravu odpojit, jednoduše ji vytáhněte z adaptéru volacího zařízení. Po odpojení USB adaptéru trvá asi 10 minut, než lze náhlavní soupravu připojit k jinému aktivnímu připojení Bluetooth. Náhlavní soupravu lze ale rychle znovu spárovat s novým zařízením jejím vypnutím a zapnutím.

USB adaptér

Pomocí USB adaptéru nelze instalovat nový firmware náhlavní soupravy.

1

USB adaptér připojte k požadovanému zařízení.

2

Zapněte náhlavní soupravu Cisco 730.

3

V seznamu zařízení Bluetooth na vašem zařízení vyberte Cisco HS USB adaptér.