Cisco headset 730 levererades med ett USB-kort för användning med samtalsenheter som inte har Bluetooth. USB-kortet levereras med färdig parkoppling till ditt headset. Kortet ansluts automatiskt till ditt headset när du kopplar in det i en USB-port med strömförsörjning.

När du ansluter USB-kortet blinkar LED-lampan och lyser sedan med fast sken när kortet ansluter till ditt headset. Om headsetet inte är tillgängligt för anslutning stängs LED-lampan av.

När du vill koppla från ditt headset behöver du bara ta ut kortet från samtalsenheten. Det tar ungefär 10 minuter för ditt headset att acceptera en annan aktiv Bluetooth-anslutning när du har tagit bort USB-kortet. Du kan också stänga av och sätta på headsetet för att snabbt parkoppla en ny enhet.

USB-adapter

Du kan inte göra uppdateringar av den fasta programvaran på ditt headset via USB-kortet.

1

Koppla in USB-kortet på den enhet som du vill använda.

2

Slå på Cisco headset 730.

3

På din enhet väljer du Cisco HS USB-kort i listan med Bluetooth-enheter.