Cisco slušalice 730 dolaze sa USB adapterom za korišćenje sa uređajima za pozivanje koji nemaju Bluetooth opciju. USB adapter izlazi iz kutije uparene sa vašim slušalicama. Adapter se automatski povezuje sa vašim slušalicama kada se uključi u USB priključak sa napajanjem.

Kada povežete USB adapter, LED lampica treperi i onda se dobro okreće kada se poveže sa slušalicama. Ako slušalice nisu dostupne za povezivanje, LED se isključuje.

Kada želite da odspojite slušalice, jednostavno odspojite adapter sa uređaja za pozivanje. Potrebno je oko 10 minuta da slušalice prihvate još jednu aktivnu Bluetooth vezu nakon što odspojite USB adapter. Takođe možete da isključite slušalice i ponovo uključite da biste brzo uparili novi uređaj.

USB adapter

Ne možete instalirati ažuriranja firmvera na slušalice putem USB adaptera.

1

Priključite USB adapter na željeni uređaj.

2

Uključite Cisco slušalice 730.

3

Na uređaju izaberite Cisco HS USB adapter sa liste Bluetooth uređaja.