Вашият Слушалка Cisco 730 идва с USB адаптер за използване с устройства за разговори, които нямат опция за Bluetooth. USB адаптерът идва от кутията, предварително сдвоен с вашите слушалки. Адаптерът автоматично се свързва към вашите слушалки, когато се включи в захранван USB порт.

Когато свържете USB адаптера, светодиодът мига и след това светва постоянно, когато се свърже към вашите слушалки. Ако слушалките ви не могат да се свържат, светодиодът се изключва.

Когато искате да изключите слушалките си, просто изключете адаптера от устройството за повикване. Отнема около 10 минути, докато слушалките ви приемат друга активна Bluetooth връзка, след като изключите USB адаптера. Можете също да изключите слушалките си и след това да ги включите отново, за да сдвоите бързо ново устройство.

USB адаптер

Не можете да инсталирате актуализации на фърмуера на вашите слушалки чрез USB адаптера.

1

Включете вашия USB адаптер към предпочитаното от вас устройство.

2

Включете своя Слушалка Cisco 730.

3

На вашето устройство изберете Cisco HS USB адаптер от списъка с Bluetooth устройства.