Din Cisco-hovedtelefon 730 leveres med en USB-adapter til brug med opkaldsenheder, der ikke har en Bluetooth-indstilling. USB-adapteren leveres forhåndsparret med din hovedtelefon. Adapteren opretter automatisk forbindelse til din hovedtelefon, når det tilsluttes en strømdrevet USB-port.

Når du tilslutter USB-adapteren, blinker LED'en og lyser derefter konstant, når den opretter forbindelse til din hovedtelefon. Hvis din hovedtelefon ikke er tilgængelig til at oprette forbindelse, slukkes LED'en.

Når du vil afbryde din hovedtelefon, skal du bare frakoble adapteren fra opkaldsenheden. Det tager ca. 10 minutter, før din hovedtelefon accepterer en anden aktiv Bluetooth-forbindelse, efter at du har frakoblet USB-adapteren. Du kan også slukke for din hovedtelefon, så du hurtigt kan parre en ny enhed.

USB-adapter

Du kan ikke installere firmwareopdateringer til din hovedtelefon via USB-adapteren.

1

Tilslut USB-adapteren til din foretrukne enhed.

2

Tænd for Cisco-hovedtelefon 730 .

3

Vælg Cisco HS USB-adapter på listen over Bluetooth-enheder på din enhed.