Din Cisco Headset 730 leveres med en USB-adapter for bruk med samtaleenheter som ikke har et Bluetooth-alternativ. USB-adapteren kommer ut av esken forhåndsparet til headsettet. Adapteren kobles automatisk til headsettet når det kobles til en strømførende USB-port.

Når du kobler til USB-adapteren, blinker LED-en og lyser deretter fast når den kobles til headsettet. Hvis headsettet ditt ikke er tilgjengelig for tilkobling, slås LED-en av.

Når du vil koble fra headsettet, kobler du ganske enkelt adapteren fra anropsenheten. Det tar omtrent 10 minutter før hodesettet ditt godtar en annen aktiv Bluetooth-tilkobling etter at du har koblet fra USB-adapteren. Du kan også slå av headsettet og deretter på igjen for raskt å pare en ny enhet.

USB-adapter

Du kan ikke installere fastvareoppdateringer til headsettet via USB-adapteren.

1

Koble USB-adapteren til din foretrukne enhet.

2

Slå på din Cisco Headset 730.

3

Velg på enheten Cisco HS USB-adapter fra listen over Bluetooth-enheter.