Weby Webex zahrnují přizpůsobitelné e-mailové šablony ve formátu HTML a prostý text. Na stránce Šablona e-mail je uvedeno, zda je k dispozici verze šablony ve formátu HTML.

Ujistěte se, že jste změnili šablony pro každý jazyk podporovaný webem. Při změně šablony použijte stejný jazyk jako v šabloně. Při úpravě šablony ve francouzštině například použijte francouzštinu.

Verze HTML nejsou k dispozici pro vlastní textové šablony e-mailů.


 

Šablony e-mail pro nové weby Webex nelze upravit. Potřebujete-li pomoc s povolením e-mailových šablon, obraťte se na podporu služby Webex .

Služba Webex Hybrid Calendar Service používá jinou metodu přizpůsobení šablon e-mailů. Další informace naleznete zde Přizpůsobení e-mail šablon pro službu hybridního kalendáře .

Informace o povolení e-mailových šablon vám poskytne správce účtu Webex .

Než začnete

Ujistěte se, že SSO není povoleno, protože byste nemohli vytvářet vlastní šablony e-mailů.
1

Po přihlásit se k web Webex vyberte odkaz pro výchozí jazyk.

2

Na stránce Předvolby stránky, z Jazyk vyberte jazyk šablony, kterou chcete upravit.

3

Vyberte možnost Uložit .

4

Otevřete správa webu Webex výběrem odkazu správa webu a přejděte na Konfigurace > e-mail > Šablony e-mail .

5

Z Stávající e-mail šablony pro rozevírací seznam vyberte službu, pro kterou chcete přizpůsobit šablony. Pak vyberte šablonu, kterou chcete změnit.

6

Podle potřeby změňte text a odeberte nebo změňte uspořádání proměnných.

Proměnné se zobrazují se znakem procenta (%) před a za názvem.


 

Proměnné v šabloně můžete přesunout, ale neměňte jejich názvy.

Každá šablona e-mailu obsahuje vlastní sadu proměnných. Kopírování a vkládání proměnných z jedné šablony do jiné není podporováno.

7

Po přizpůsobení šablony e-mailu HTML vyberte možnost Náhled HTML abyste měli jistotu, že šablona bude vypadat podle očekávání. Pak vyberte možnost Aktualizovat .

8

Opakováním tohoto postupu proveďte stejné změny pro šablonu ve všech podporovaných jazycích.

Weby Webex zahrnují přizpůsobitelné e-mailové šablony ve formátu HTML a prostý text. Na stránce Šablona e-mail je uvedeno, zda je k dispozici verze šablony ve formátu HTML.

Ujistěte se, že jste změnili šablony pro každý jazyk podporovaný webem. Při změně šablony použijte stejný jazyk jako v šabloně. Při úpravě šablony ve francouzštině například použijte francouzštinu.

Verze HTML nejsou k dispozici pro vlastní textové šablony e-mailů.


 

Šablony e-mail pro nové weby Webex nelze upravit. Potřebujete-li pomoc s povolením e-mailových šablon, obraťte se na podporu služby Webex .

Služba Webex Hybrid Calendar Service používá jinou metodu přizpůsobení šablon e-mailů. Další informace naleznete zde Přizpůsobení e-mail šablon pro službu hybridního kalendáře .

Informace o povolení e-mailových šablon vám poskytne správce účtu Webex .

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Služby > Schůzka a pak vyberte web Webex.

2

Na stránce Weby vyberte web Webex a potom klikněte Nastavení .

3

V nabídce vyberte možnost Společná nastavení > Šablona e-mail .

4

Z Stávající e-mail šablony pro rozevíracích seznamů vyberte službu a jazyk a poté zvolte šablonu, kterou chcete změnit.

5

Podle potřeby změňte text a odeberte nebo změňte uspořádání proměnných.

Proměnné se zobrazují se znakem procenta (%) před a za názvem.


 

Proměnné v šabloně můžete přesunout, ale neměňte jejich názvy.

Každá šablona e-mailu obsahuje vlastní sadu proměnných. Webex nepodporuje kopírování a vkládání proměnných z jedné šablony do druhé.

6

Po přizpůsobení šablony e-mailu HTML vyberte možnost Náhled HTML abyste měli jistotu, že šablona bude vypadat podle očekávání. Potom klikněte Aktualizovat .

7

Opakováním tohoto postupu proveďte stejné změny pro šablonu ve všech podporovaných jazycích.

Usnadněte uživatelům Skype pro firmy připojování ke schůzkám Webex . Pomocí proměnné %LyncURI% můžete přidat odkaz na aplikaci Skype pro firmy do následujících šablon nástrojů produktivity:

 • MC MeetingInfo For Attendee (nástroje produktivity)

 • Pozvánka na schůzku v progress_PR (nástroje produktivity)


 

Odkaz nemusí uživatelům počítačů Mac fungovat, protože operační systém Mac nerozpozná identifikátory protokol SIP URI. Uživatelé počítačů Mac mohou místo toho zkopírovat a vložit URI do aplikace Skype a vytočit číslo.

Kód HTML můžete přizpůsobit tak, abyste dosáhli požadovaného vzhledu šablony e-mailu. Doporučujeme mít základní znalosti kódu HTML.

1

V aplikaci správa webu nebo rozbočovači Control Hub zaškrtávací políčko vedle šablony HTML, kterou chcete upravit.

2

Přidejte %LyncURI% proměnnou.

Formát šablony iCalendar pro šablony e-mailů Webex Meetings můžete zakázat.
1

Přihlaste se k správa webu nebo rozbočovači Control Hub a přejděte na Možnosti webu .

Správa webu

Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti a přejděte na Možnosti webu části.

Control Hub

 1. Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Služby > Schůzka .
 2. Na stránce Weby vyberte web Webex a potom klikněte Nastavení .
 3. V nabídce vyberte možnost Společná nastavení > Možnosti webu .
2

Zrušte zaškrtnutí položky Vždy odesílat poštu z iCalendar pro pozvánky a oznámení na schůzku zaškrtávací políčko.

3

Zvolte Aktualizovat.


 

Tyto pokyny jsou určeny pro úpravu výchozích šablon e-mailů iCalendar .

1

V aplikaci správa webu nebo rozbočovači Control Hub zaškrtávací políčko vedle šablony HTML, kterou chcete upravit.


 

Šablony lze upravit pomocí kódu HTML jen v případě, že existují Ano v Pomocí jazyka HTML sloupec.

2

Chcete-li přidat obrázek záhlaví, vyhledejte v kódu HTML v šabloně:

<td align="left" style="padding: 0 20px; margin: 0">

3

Přidejte následující kód na nový řádek za hledaný prvek:

<table>
	<tr>
	 <td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666">
		<img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-header.gif">
	 </td>
	</tr>
	<tr style="height: 15px"><td>&nbsp;</td></tr>
	</table>
4

Upravit custome-header.gif na název a typ souboru s obrázkem.

5

Chcete-li přidat obrázek zápatí, vyhledejte v kódu HTML v šabloně dotaz:

<tr style="height: 44px"><td>&nbsp;</td></tr>

6

Přidejte následující kód na nový řádek za hledaný prvek:

<tr>
<td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666">
<img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-footer.gif">
</td>
7

Upravit custom-footer.gif na název a typ souboru s obrázkem.

8

Klikněte na možnost Uložit.

1

V aplikaci správa webu nebo rozbočovači Control Hub zaškrtávací políčko vedle šablony HTML, kterou chcete upravit.


 

K úpravám šablon lze použít pouze jazyk HTML, které mají Ano v s jazykem HTML sloupec.

2

Vyhledejte v kódu HTML v šabloně tento komentář s kódem:

<!—
 If your company's mail system doesn’t support a green “Join” button, you can replace the green “Join” button code below with the following “Join” link code: 
 -- “Join” link code start --
   <a href="%MeetingInfoURL%" style="font-size:20px;">Join</a>
 -- “Join” link code end --
--> 
3

Nahraďte následující kód tlačítka „Připojit se“ kódem odkazu „Připojit se“ uvedeným v kroku 3.

<!—“Join” button code start -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:auto;width:auto!important;background-color:#43A942; border:0px solid #43A942; border-radius:20px; min-width:160px!important;"> 
 <tr> 
        <td align="center" style="padding:10px 36px;">
                <a href="%MeetingInfoURL%" style="color:#FFFFFF; font-size:20px; text-decoration:none;">Join</a>
        </td> 
 </tr> 
</table> 
<!—“Join” button code end -->
4

Vyberte možnost Uložit .

Přizpůsobené šablony e-mailů můžete obnovit do původního stavu.

1

V aplikaci správa webu nebo rozbočovači Control Hub zaškrtávací políčko vedle šablony, kterou chcete obnovit.

2

Vyberte možnost Vrátit na výchozí ve spodní části stránky.

Zobrazí se zpráva s žádostí o potvrzení, že chcete šablonu vrátit do výchozího stavu.
3

Vyberte možnost OK .