Jakmile je PLAR nakonfigurován na lince, vytáčení E911 z této linky již nefunguje. Telefony nastavené pomocí funkce PLAR nemohou vytáčet žádná jiná čísla z linky nakonfigurované pro funkci PLAR.

Konfigurace horké linky pro adaptér ATA

Než začnete

Povolením PLAR pro libovolný port vypnete T.38.

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub, přejděte do Pracovní prostory > Zařízení.

2

Vyhledejte a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

3

V části Uživatelé telefonu a nastavení klikněte na možnost Konfigurovat linky.

4

Přepnutím portu horké linky povolte horkou linku pro zařízení.


 

Na stejném portu, který používá T.38, nelze nakonfigurovat horkou linku.

5

Zadejte linku nebo telefonní číslo pro automatické vytáčení, když se zařízení vyvěsí.

6

Klikněte na možnost Uložit.

Konfigurace horké linky pro stolní telefony

Horkou linku lze na stolním telefonu nakonfigurovat pouze v případě, že její primární linka byla nakonfigurována jako horká linka.

Jakmile je primární linka nakonfigurována jako horká linka, její sdílené linky budou také rekonfigurovány jako horké linky.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Pracovní prostory > Zařízení.

2

Vyhledejte a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

3

V části Uživatelé telefonu a nastavení klikněte na možnost Konfigurovat linky.

4

Zapnutím portu horké linky povolíte horkou linku pro zařízení.

5

Zadejte linku nebo telefonní číslo pro automatické vytáčení, když se zařízení vyvěsí.

Nastavte cíl na libovolné číslo zadané ručně nebo vybrané ze stávajících linek a telefonních čísel.


 

Použijte linky pro cíle ve stejném umístění jako zařízení. V opačném případě zadejte celé číslo E.164 nebo kód pobočky cíle s linkou, abyste mohli hovory správně směrovat.

6

Klikněte na možnost Uložit.