Jakmile je PLAR nakonfigurován na lince, vytáčení E911 již z této linky nefunguje. Telefony nastavené pomocí funkce PLAR nemohou vytáčet žádná jiná čísla z linky, která je nakonfigurována pro PLAR.

Konfigurace horké linky pro ATA

Než začnete

  • Povolením PLAR pro libovolný port zakážete T.38.

  • Povolením FUNKCE PLAR zakážete příchozí volání na tento port ATA.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Pracovní prostory > zařízení.

2

Vyhledejte a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

3

Klikněte na Konfigurovat linky z nabídky Uživatelé a nastavení telefonu.

4

Přepnutím portu horké linky povolíte horkou linku pro zařízení.


 

Horkou linku nelze nakonfigurovat na stejném portu, který používá T.38.

5

Zadejte linku nebo telefonní číslo, které chcete automaticky vytočit, když se zařízení odpojí.

6

Klikněte na položku Uložit.

Konfigurace horké linky pro stolní telefony

Horkou linku lze nakonfigurovat pouze na stolním telefonu, pokud byla její primární linka nakonfigurována jako horká linka.

Jakmile je primární linka nakonfigurována jako horká linka, její sdílené linky budou také překonfigurovány jako horké linky.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Pracovní prostory > zařízení.

2

Vyhledejte a vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

3

Klikněte na Konfigurovat linky z nabídky Uživatelé a nastavení telefonu.

4

Přepnutím portu horké linky povolíte horkou linku pro zařízení.

5

Zadejte linku nebo telefonní číslo, které chcete automaticky vytočit, když se zařízení odpojí.

Nastavte cíl na libovolné číslo zadané ručně nebo vybrané z existujících linek a telefonních čísel.


 

Použijte rozšíření pro cíle ve stejném místě jako zařízení, jinak zadejte úplné číslo E.164 cíle nebo kód umístění s rozšířením pro správné směrování hovorů.

6

Klikněte na položku Uložit.