Po skonfigurowaniu PLAR na linii wybieranie E911 nie działa już z tej linii. Telefony skonfigurowane z funkcją PLAR nie mogą wybierać żadnych innych numerów z linii skonfigurowanej dla PLAR.

Skonfiguruj infolinię dla ATA

Przed rozpoczęciem

Włączanie PLARA dla każdego portu wyłącza T.38.

1

Zaloguj się do Control Hub, przejdź do Obszary robocze > Urządzenia.

2

Znajdź i wybierz użytkownika do zmodyfikowania.

3

Kliknij opcję Konfigurowanie linii z poziomu użytkowników i ustawień telefonu.

4

Przełącz port gorącej linii , aby włączyć gorącą linię dla urządzenia.


 

Nie można skonfigurować infolinii w tym samym porcie, w którym jest używana wersja T.38.

5

Wprowadź numer wewnętrzny lub numer telefonu, aby automatycznie wybrać numer, gdy urządzenie zostanie podniesione.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Konfigurowanie infolinii dla telefonów biurkowych

Infolinia może być skonfigurowana na telefonie biurkowym tylko wtedy, gdy jego linia podstawowa została skonfigurowana jako infolinia.

Gdy linia podstawowa zostanie skonfigurowana jako linia interwencyjna, jej linie wspólne będą również ponownie konfigurowane jako linie interwencyjne.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Obszary robocze > Urządzenia.

2

Znajdź i wybierz użytkownika do zmodyfikowania.

3

Kliknij opcję Konfigurowanie linii z poziomu użytkowników i ustawień telefonu.

4

Przełącz port gorącej linii , aby włączyć gorącą linię dla urządzenia.

5

Wprowadź numer wewnętrzny lub numer telefonu, aby automatycznie wybrać numer, gdy urządzenie zostanie podniesione.

Ustaw miejsce docelowe na dowolny numer wprowadzony ręcznie lub wybrany z istniejących numerów wewnętrznych i numerów telefonów.


 

Użyj numerów wewnętrznych dla miejsc docelowych w tej samej lokalizacji co urządzenie, w przeciwnym razie określ pełny numer E.164 lub kod lokalizacji miejsca docelowego z numerem wewnętrznym, aby prawidłowo przekierowywać połączenia.

6

Kliknij opcję Zapisz.