Po skonfigurowaniu PLAR na linii wybieranie numeru E911 nie działa już z tej linii. Telefony z funkcją PLAR nie mogą wybierać żadnych innych numerów z linii skonfigurowanej dla PLAR.

Konfigurowanie infolinii dla usługi ATA

Przed rozpoczęciem

  • Włączenie PLAR dla dowolnego portu wyłącza T.38.

  • Włączenie języka PLAR powoduje wyłączenie wywołań przychodzących do tego portu usługi ATA.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do obszarów roboczych > urządzenia.

2

Znajdź i wybierz użytkownika do zmodyfikowania.

3

Kliknij opcję Konfiguruj linie w obszarze Użytkownicy i ustawienia telefonu.

4

Przełącz port infolinii , aby włączyć infolinię dla urządzenia.


 

Infolinii nie można skonfigurować w tym samym porcie, który używa T.38.

5

Wprowadź numer wewnętrzny lub numer telefonu, aby automatycznie wybierać numer, gdy urządzenie wyłączy się z sieci.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj infolinię dla telefonów stacjonarnych

Infolinia może być skonfigurowana na telefonie stacjonarnym tylko wtedy, gdy jej linia podstawowa została skonfigurowana jako infolinia.

Po skonfigurowaniu linii podstawowej jako infolinii jej linie udostępnione zostaną również ponownie skonfigurowane jako infolinie.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do obszarów roboczych > urządzenia.

2

Znajdź i wybierz użytkownika do zmodyfikowania.

3

Kliknij opcję Konfiguruj linie w obszarze Użytkownicy i ustawienia telefonu.

4

Przełącz port infolinii , aby włączyć infolinię dla urządzenia.

5

Wprowadź numer wewnętrzny lub numer telefonu, aby automatycznie wybierać numer, gdy urządzenie wyłączy się z sieci.

Ustaw miejsce docelowe na dowolny numer wprowadzony ręcznie lub wybrany z istniejących rozszerzeń i numerów telefonów.


 

Użyj rozszerzeń dla miejsc docelowych w tej samej lokalizacji co urządzenie, w przeciwnym razie określ pełny numer E.164 miejsca docelowego lub kod lokalizacji z rozszerzeniem, aby poprawnie przekierowywać połączenia.

6

Kliknij opcję Zapisz.