När PLAR har konfigurerats på en linje fungerar inte E911-uppringning längre från den linjen. Telefoner som har konfigurerats med PLAR-funktionen kan inte ringa några andra nummer från den linje som har konfigurerats för PLAR.

Konfigurera en hotline för ATA

Innan du börjar

Aktivering av PLAR för alla portar inaktiverar T.38.

1

Logga in på Control Hub, gå till Arbetsytor > Enheter.

2

Leta upp och välj den användare som ska ändras.

3

Klicka på Konfigurera linjer från telefonanvändare och inställningar.

4

Aktivera Hotline-porten för att aktivera en hotline för enheten.


 

Du kan inte konfigurera en hotline i samma port som använder en T.38.

5

Ange anknytningen eller telefonnumret för att automatiskt ringa när enheten stängs av.

6

Klicka på Spara.

Konfigurera hotline för skrivbordstelefoner

En hotline kan endast konfigureras på en skrivbordstelefon om dess primära linje har konfigurerats som en hotline.

När en primär linje har konfigurerats som en hotline kommer även dess delade linjer att konfigureras om som snabblinjer.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsytor > Enheter.

2

Leta upp och välj den användare som ska ändras.

3

Klicka på Konfigurera linjer från telefonanvändare och inställningar.

4

Växla Hotline-porten för att aktivera hotline för enheten.

5

Ange anknytningen eller telefonnumret för att automatiskt ringa när enheten stängs av.

Ange destinationen på alla nummer som anges manuellt eller valts från befintliga anknytningar och telefonnummer.


 

Använd anknytningar för destinationer på samma plats som enheten, annars anger du destinationens fullständiga E.164-nummer eller platskod med anknytning för att dirigera samtalen korrekt.

6

Klicka på Spara.