Nastavení formátu času

Ve sluchátku můžete nastavit způsob zobrazení času.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Čas a datum > Čas.

3

Stiskněte možnost Formát.

4

Označte požadovanou možnost.

  • 24hodinnový čas (výchozí): Zobrazí čas ve 24hodinovém formátu.
  • 12hodinový čas: Zobrazí čas ve 12hodinovém formátu.
5

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení formátu data

Ve sluchátku můžete nastavit způsob zobrazení data.

V tomto postupu je zvoleno datum 24. srpna 2018. Ve sluchátku se volby zobrazují v datu.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Čas a datum > Datum.

3

Stiskněte možnost Formát.

4

Označte požadovanou možnost.

  • 24-08-2018 (výchozí): Zobrazí datum ve formátu dd-mm-rrrr.
  • 08/24/2018: Zobrazí datum ve formátu mm/dd/rrrr.
  • 24-Srp-2018: Zobrazí datum ve formátu dd-mmm-rrrr.
  • 24/08/2018: Zobrazí datum ve formátu dd/mm/rrrr.
  • 24.08.2018: Zobrazí datum ve formátu dd.mm.rrrr.
  • 2018-08-24: Zobrazí datum ve formátu rrrr-mm-dd.
5

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.