Ställa in tidsformat

Du kan ange hur tiden visas på handsetet.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Tid &; datum > Tid.

3

Tryck på Format.

4

Markera ditt val.

  • 24 timmar (standard): Visa tiden i 24-timmarsformat.
  • FM/EM: Visa tiden i 12-timmarsformat.
5

Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ange datumformat

Du kan ange hur datumet visas på handsetet.

I den här proceduren används datumet 24 augusti 2018 som exempel. Datumet visas på telefonen enligt de olika alternativen.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Tid &; datum > Datum.

3

Tryck på Format.

4

Markera ditt val.

  • 24-08-2018 (standard): Visa datum i formatet dd-mm-åååå.
  • 08/24/2018: Visa datum i formatet mm/dd/åååå.
  • 24-aug-2018: Visa datum i formatet dd-mmm-åååå.
  • 24/08/2018: Visa datum i formatet dd/mm/åååå.
  • 24.08.2018: Visa datum i formatet dd.mm.åååå.
  • 2018-08-24: Visa datum i formatet åååå-mm-dd.
5

Tryck på Välj för att spara inställningen.