Indstil tidsformatet

Du kan angive den måde, tiden vises på, på håndsættet.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Tid & dato > Klokkeslæt.

3

Tryk på Format.

4

Markér dit valg.

  • 24-timers (standard): Viser tiden i 24-timers format.
  • am/pm: Viser tid i 12-timers format.
5

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Indstil datoformatet

Du kan angive den måde, datoen vises på, på håndsættet.

Med denne procedure bruges 24. august 2018 til valgmulighederne. Valgmulighederne vises i datoen på håndsættet.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Klokkeslæt & dato > dato.

3

Tryk på Format.

4

Markér dit valg.

  • 24-08-2018 (standard): viser datoen i formatet dd-mm-ååå.
  • 08/24/2018: viser datoen i formatet mm/dd/åååå.
  • 24-aug-2018: viser datoen i formatet dd-mmm-åååå.
  • 24/08/2018: viser datoen i formatet dd/mm/åååå.
  • 24.08.2018: viser datoen i formatet dd.mm.yyyy.
  • 2018-08-24: viser datoen i formatet åååå-mm-dd.
5

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.