Nastavitev oblike zapisa časa

Nastavite lahko način prikaza časa na slušalki.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Ura & datum > čas.

3

Pritisnite Oblika.

4

Označite svoj izbor.

  • 24-urno (privzeto): Čas je prikazan v 24-urni obliki.
  • am/pm: Čas je prikazan v 12-urni obliki.
5

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.

Nastavitev oblike datuma

Nastavite lahko način prikaza datuma na slušalki.

V tem postopku se kot izbira prikaže datum 24. avgust 2018. Možnosti prikazujejo datum na slušalki.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Ura & datum > datum.

3

Pritisnite Oblika.

4

Označite svoj izbor.

  • 24-08-2018 (privzeto): Prikaz datuma v dd mm llll.
  • 08/24/2018: Prikaz datuma v obliki mm/dd/yyyy.
  • 24-Aug-2018: Prikaz datuma v obliki dd-mmm-yyyy.
  • 24/08/2018: Prikaz datuma v obliki dd/mm/yyyy.
  • 24.08.2018: Prikaz datuma v obliki dd.mm.yyyy.
  • 2018-08-24: Prikaz datuma v obliki yyyy-mm-dd.
5

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.