Nastavenie formátu času

Môžete nastaviť spôsob zobrazenia času na slúchadle.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Čas > dátum > Čas.

3

Stlačte tlačidlo Formát.

4

Zvýraznite požadovanú možnosť.

  • 24-hodinový (predvolené): čas sa zobrazí v 24-hodinovom formáte.
  • dop./pop.: čas sa zobrazí v 12-hodinovom formáte.
5

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.

Nastavenie formátu dátumu

Môžete nastaviť spôsob zobrazenia dátumu na slúchadle.

Možnosti v rámci tohto postupu používajú dátum 24. augusta 2018. Tieto možnosti predstavujú spôsob zobrazenia dátumu na telefóne.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Čas > dátum > Dátum.

3

Stlačte tlačidlo Formát.

4

Zvýraznite požadovanú možnosť.

  • 24-08-2018 (predvolené): dátum zobraziť vo formáte dd-mm-rrrr.
  • 08/24/2018: dátum zobraziť vo formáte mm/dd/rrrr.
  • 24-Aug-2018: dátum zobraziť vo formáte dd-mmm-rrrr.
  • 24/08/2018: dátum zobraziť vo formáte dd/mm/rrrr.
  • 24.08.2018: dátum zobraziť vo formáte dd.mm.rrrr.
  • 2018-08-24: dátum zobraziť vo formáte rrrr-mm-dd.
5

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.