Angi format for klokkeslett

Du kan angi hvordan klokkeslettet skal vises på håndsettet.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > tid & dato > tid.

3

Trykk på Format.

4

Merk valget.

  • 24 timer (standard): Vis tiden i 24-timers format.
  • AM/PM: Vis tiden i 12-timers format.
5

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Konfigurere datoformatet

Du kan angi hvordan datoen skal vises på håndsettet.

Datoen 24. august 2018 brukes i denne prosedyren for valgene. Valgene vises i datoen på telefonen.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > tid & dato > dato.

3

Trykk på Format.

4

Merk valget.

  • 24-08-2018 (standard): Vis datoen i formatet dd-mm-åååå.
  • 08/24/2018: Vis datoen i formatet mm/dd/åååå.
  • 24-aug-2018: Vis datoen i formatet dd-mmm-åååå.
  • 24/08/2018: Vis datoen i formatet dd/mm/åååå.
  • 24.08.2018: Vis datoen i dd.mm. åååå-format.
  • 2018-08-24: Vis datoen i formatet åååå-mm-dd.
5

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.