הגדרת תבנית השעה

באפשרותך להגדיר את אופן הצגת הזמן במכשיר הטלפון.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות . > זמן & תאריך > זמן

3

לחץ על עיצוב.

4

סמן את הבחירה.

  • 24 שעות (ברירת מחדל): הצג את השעה בתבנית של 24 שעות.
  • am/pm: הצג את השעה בתבנית של 12 שעות.
5

לחץ על בחר כדי לשמור את ההגדרה.

קבע את תבנית התאריך

באפשרותך להגדיר את אופן הצגת התאריך במכשיר הטלפון.

בפרוצדורה זו, התאריך ה-24 באוגוסט, 2018 משמש לבחירות. האפשרויות מוצגות בתאריך במכשיר הטלפון.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות . > שעה & תאריך >

3

לחץ על עיצוב.

4

סמן את הבחירה.

  • 24-08-2018 (ברירת מחדל): הצג את התאריך בתבנית dd-mm-yyyy.
  • 08/24/2018: הצגת התאריך בתבנית mm/dd/yyyy.
  • 24-Aug-2018: הצגת התאריך בתבנית dd-mmm-yyyy.
  • 24/08/2018: הצג את התאריך בתבנית dd/mm/yyyy.
  • 24.08.2018: הצגת התאריך בתבנית dd.mm. yyyy
  • 2018-08-24: הצג את התאריך בתבנית yyyy-mm-dd.
5

לחץ על בחר כדי לשמור את ההגדרה.