Ustawianie formatu godziny

Można skonfigurować sposób wyświetlania czasu na słuchawce.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Godzina i data > Godzina.

3

Naciśnij przycisk Format.

4

Podświetl wybór.

  • 24-godzinny (domyślnie): czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym.
  • am/pm: czas jest wyświetlany w formacie 12-godzinym.
5

Naciśnij Wybierz, aby zapisać ustawienie.

Ustawianie formatu daty

Można skonfigurować sposób wyświetlania daty na słuchawce.

W tej procedurze używamy daty 24 sierpnia 2018. Opcje określają sposób wyświetlania daty na słuchawce.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Godzina i data > data.

3

Naciśnij przycisk Format.

4

Podświetl wybór.

  • 24-08-2018 (domyślnie): wyświetlanie daty w formacie dd-mm-rrrr.
  • 08/24/2018: wyświetlanie daty w formacie mm/dd/rrrr.
  • 24-sierpnia-2018: wyświetlanie daty w formacie dd-mmm-rrrr.
  • 24/08/2018: wyświetlanie daty w formacie dd/mm/rrrr.
  • 24.08.2018: wyświetlanie daty w formacie dd.mm.rrrr.
  • 2018-08-24: wyświetlanie daty w formacie rrrr-mm-dd.
5

Naciśnij Wybierz, aby zapisać ustawienie.