Můžete také vytvářet ankety v Slido, včetně průzkumů před začátkem schůzky nebo webináře.

Dotazování musí být zapnuto pro vaši schůzku nebo webinář v nabídce Pokročilé možnosti > Možnosti plánování > Možnosti schůzky nebo Pokročilé možnosti > Možnosti plánování > Možnosti webináře.

1

Po zahájení schůzky nebo webináře, pokud není panel dotazování již otevřen, vyberte Zobrazit > Panely > Spravovat panely a přidejte panel dotazování do schůzky nebo webináře.

2

Na stránce Správa panelů vyberte položky Dotazování > Přidat > OK.

3

Z rozevíracího seznamu v části Otázky na panelu Dotazování vyberte typ otázky.

 • Vyberte Krátká odpověď , pokud chcete, aby uživatelé napsali krátkou odpověď.
 • Zvolte Více možností - Více odpovědí pro anketu, která uživatelům umožňuje vybrat více odpovědí ze seznamu možností.
 • Vyberte možnost Vícenásobná volba - Jednoduchá odpověď pro dotazník, který uživatelům umožňuje vybrat jednu odpověď ze seznamu možností.
4

Klepnutím na tlačítko Nový vytvoříte novou otázku.

5

Do textového pole zadejte otázku a klikněte na tlačítko Enter. Do textového pole zadejte odpověď a klikněte na tlačítko Enter.

6

(Volitelné) Opakujte tyto kroky pro tolik otázek a odpovědí, kolik chcete.

7

Klikněte na tlačítko Otevřít anketu.

Co dělat dál

Kliknutím na tlačítko Zavřít anketu anketu zavřete. Možnosti, jak ukládat , sdílet a zobrazovat výsledky průzkumu, naleznete v části Rychlé referenční úlohy.
1

Jakmile vaše schůzka nebo webinář začnou, pokud již není panel dotazování otevřen, můžete jej zobrazit jedním z následujících způsobů:

 • Vyberte položky Zobrazit > Panely > Spravovat panelya potom vyberte položky Dotazování > Přidat > OK.
 • Klepněte na tlačítko a vyberte položku Průzkum.
2

Přejděte na panel dotazování pro každou otázku a odpověď, kterou chcete vytvořit.

 • Pro přidání nové otázky klikněte na tlačítko Přidat otázku.

 • Pro přidání nové odpovědi klikněte na tlačítko Přidat odpověď.

3

Vyberte typ otázky z rozevíracího seznamu v části Otázky na panelu Dotazování pro každou otázku, kterou vytvoříte.

 • Vyberte možnost Více odpovědí pro výběr více odpovědí ze seznamu možností.
 • Vyberte možnost Single Answer (Jedna odpověď) a vyberte jednu odpověď ze seznamu možností.
 • Chcete-li zadat krátkou odpověď, vyberte Krátká odpověď.
4

(Volitelné) Opakujte tyto kroky pro tolik otázek a odpovědí, kolik chcete.

5

Klikněte na tlačítko Otevřít anketu.

Co dělat dál

Kliknutím na tlačítko Zavřít anketu anketu zavřete. Možnosti, jak ukládat , sdílet a zobrazovat výsledky průzkumu, naleznete v části Rychlé referenční úlohy.

Úkol

Akce

Otevřete soubor dotazníku ankety pro zobrazení dotazníku na panelu dotazování

Vyberte Soubor > Otevřít dotazník neboklepněte na tlačítko Otevřít.

Změnit typ otázky

Okna: Vyberte otázku, kterou chcete změnit, a v rozevíracím seznamu vyberte nový typ otázky. Klikněte na tlačítko Změnit typ.

Mac: Zvolte zde pro změnu typu otázky, který je zobrazen pod každou otázkou.

Upravit otázku nebo odpověď

Vyberte otázku nebo odpověď, klikněte natlačítko Upravit a proveďte změny.

Smazat otázku nebo odpověď

Vyberte otázku nebo odpověď a klikněte na tlačítko Odstranit.

Změnit uspořádání otázek nebo odpovědí

Vyberte otázku nebo odpověď a klikněte na tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Smazat celý dotazník

Klikněte na tlačítko Vymazat vše v dolní části panelu dotazování.

Zobrazit časovač během dotazování

 1. Okna: Klikněte na položku Možnosti v dolní části panelu dotazování.

  Mac: V pravé dolní části panelu dotazování klikněte na položku Možnosti.

 2. Zaškrtněte políčko Display (Zobrazení), do pole Alarm ( Alarm) zadejte délku doby a klepněte na tlačítko OK.

  Možnosti dotazování

Uložit dotazník

Vyberte Soubor > Uložit > Dotazy k průzkumunebo klikněte na Uložit. Názvy souborů dotazníku ankety mají příponu .atp.

Otevřít anketu

Klikněte na tlačítko Otevřít anketu.

Uzavřít anketu

Klikněte na tlačítko Zavřít anketu.

Sdílet výsledky průzkumu s účastníky

V sekci Sdílet s účastníky zaškrtněte políčko Výsledky ankety nebo políčko Individuální výsledky a klikněte na tlačítko Použít.

Specifikujte možnosti pro výsledky ankety

 1. Okna: Klikněte na položku Možnosti v dolní části panelu dotazování.

  Mac: V pravé dolní části panelu dotazování klikněte na položku Možnosti.

 2. Zkontrolujte jednu nebo obě z následujících možností a klepněte na tlačítko OK.

  Možnosti dotazování

Uložit výsledky ankety

Výsledky průzkumu můžete uložit během schůzky nebo webináře nebo po nich.

 • Vyberte Soubor > Uložit > Výsledky ankety nebo klikněte na Uložit.

 • Chcete-li uložit výsledky více průzkumů do jednoho souboru, vyberte Uložit > Všechny výsledky průzkumu.

  Výsledky ankety mohou být uloženy buď jako skupina, nebo jako jednotliví účastníci. Ukládání jako skupina anonymizuje respondenty a ukládání jako jednotlivých účastníků identifikuje respondenty podle jména. Výsledky skupinových i individuálních účastníků lze uložit buď do textu, nebo do .txt.


 

Výsledky průzkumu můžete také uložit po ukončení schůzky nebo webináře. Zaškrtněte políčko vedle položky Uložit soubory schůzky, poté zaškrtněte položku Dotazy a zadejte umístění, kam chcete soubory uložit.

Stáhnout přehled aktivit pro chat, otázky a odpovědi a ankety

Pokud byl webinář zaznamenán, hostitel si může po dokončení nahrávání stáhnout zprávu o aktivitě ve webináři pro otázky a odpovědi, chat a hlasování.

Pro stažení zprávy se přihlas na web Webex a klikni na Kalendář > Dokončeno. Vyberte webinář. Klikněte napoložku Aktivita a poté na položku Stáhnout přehled vedle požadovaného přehledu.

Pokud jsou otázky a odpovědi nebo hlasování dokončeny Slido, hostitelé tyto informace najdou v Slidopřehledu hostitele.