Můžete také vytvořit ankety v programu Slido.

Hlasování musí být pro schůzku nebo webinář zapnuté v části Upřesnit možnosti > Možnosti plánování > Možnosti schůzky nebo Rozšířené možnosti > Možnosti plánování > Možnostiwebináře.

1

Pokud po zahájení schůzky nebo webináře není panel Hlasování ještě otevřený, vyberte Zobrazit > panely > Spravovat panely a přidejte panel Hlasování do schůzky nebo webináře.

2

Na stránce Spravovat panely vyberte Cyklické dotazování > Přidat > OK.

3

Vyberte typ otázky z rozevíracího seznamu v části Otázka na panelu Hlasování.

 • Vyberte Krátká odpověď , pokud chcete, aby uživatelé zadali krátkou odpověď.
 • Vyberte Možnost více možností - Více odpovědí pro hlasování, které umožňuje uživatelům vybrat více odpovědí ze seznamu možností.
 • Vyberte Možnost více možností - Jedna odpověď pro hlasování, které umožňuje uživatelům vybrat jednu odpověď ze seznamu možností.
4

Kliknutím na tlačítko Nový vytvořte novou otázku.

5

Zadejte otázku do textového pole a klikněte na Enter . Zadejte odpověď do textového pole a klikněte na Enter .

6

(Volitelné) Opakujte tyto kroky pro tolik otázek a odpovědí, kolik chcete.

7

Klikněte na Otevřít anketu.

Co dělat dál

Kliknutím na Zavřít anketu zavřete anketu. V tématu Úlohy rychlých referencí najdete možnosti ukládání, sdílení a zobrazení výsledků hlasování.

1

Pokud po zahájení schůzky nebo webináře není panel Hlasování ještě otevřený, můžete ho zobrazit jedním z následujících způsobů:

 • Vyberte Zobrazit > panely > Spravovat panely, pak vyberte Dotazování > Přidat > OK.
 • Klikněte a pak vyberte Dotazování.
2

Přejděte na panel Hlasování pro každou otázku a odpověď, kterou chcete vytvořit.

 • Kliknutím na Přidat otázku přidejte novou otázku.

 • Kliknutím na Přidat odpověď přidejte novou odpověď.

3

Vyberte typ otázky z rozevíracího seznamu v části Otázka na panelu Hlasování pro každou otázku, kterou vytvoříte.

 • Vyberte Více odpovědí a vyberte více odpovědí ze seznamu možností.
 • Vyberte možnost Jedna odpověď a vyberte jednu odpověď ze seznamu možností.
 • Vyberte Krátká odpověď a zadejte krátkou odpověď.
4

(Volitelné) Opakujte tyto kroky pro tolik otázek a odpovědí, kolik chcete.

5

Klikněte na Otevřít anketu.

Co dělat dál

Kliknutím na Zavřít anketu zavřete anketu. V tématu Úlohy rychlých referencí najdete možnosti ukládání, sdílení a zobrazení výsledků hlasování.

Úkol

Akce

Otevření souboru dotazníku ankety pro zobrazení dotazníku na panelu Hlasování

Vyberte Soubor > Otevřít anketní otázkynebo klikněte na Otevřít .

Změna typu otázky

Windows: Vyberte otázku, kterou chcete změnit, a pak z rozevíracího seznamu vyberte nový typ otázky. Klikněte na Změnit typ.

Gumák: Vyberte Kliknutím sem změníte typotázky, který se zobrazí pod každou otázkou.

Úprava otázky nebo odpovědi

Vyberte otázku nebo odpověď, klikněte na Upravita proveďte požadované změny.

Smazání otázky nebo odpovědi

Vyberte otázku nebo odpověď a klikněte na Smazat .

Změna uspořádání otázek nebo odpovědí

Vyberte otázku nebo odpověď a klikněte na Přesunout nahoru nebo Dolů.

Odstranění celého dotazníku

Klikněte na Vymazat vše v dolní části panelu Hlasování.

Zobrazení časovače během dotazování

 1. Windows: Klikněte na Možnosti v dolní části panelu Hlasování.

  Gumák: Klikněte na Možnosti v pravé dolní části panelu Hlasování.

 2. Zaškrtněte políčko Zobrazit , do pole Budík zadejte dobu trvánía klepněte na tlačítko OK.

Uložení dotazníku ankety

Vyberte Soubor > Uložit > anketní otázkynebo klikněte na Uložit . Názvy souborů dotazníků ankety mají příponu .atp .

Otevřít anketu

Klikněte na Otevřít anketu.

Zavření ankety

Klikněte na Zavřít anketu.

Sdílení výsledků ankety s účastníky

V části Sdílet s účastníky zaškrtněte políčko Výsledky hlasování nebo Jednotlivé výsledky a klikněte na tlačítko Použít.

Určení voleb pro výsledky hlasování

 1. Windows: Klikněte na Možnosti v dolní části panelu Hlasování .

  Gumák: Klikněte na Možnosti v pravé dolní části panelu Hlasování.

 2. Zaškrtněte jedno nebo obě následující políčka:

  • Zaškrtnutím políčka Nezahrnout žádnou odpověď můžete sdílet počet lidí, kteří neodpověděli na otázku.

  • Zaškrtnutím políčka Zobrazit počet odpovědí můžete sdílet počet odpovědí, které každá odpověď obdržela.

Uložení výsledků ankety

Výsledky ankety můžete uložit během schůzky nebo webináře nebo po ní.

 • Vyberte Soubor > Uložit výsledky > hlasování nebo klikněte na Uložit .

 • Chcete-li uložit výsledky více hlasování do jednoho souboru, vyberte možnost Uložit > všechny výsledky hlasování > .

  Výsledky ankety lze uložit buď jako skupinu , nebo jako jednotlivé účastníky. Uložení jako skupina anonymizuje respondenty a zároveň uloží jako jednotlivé účastníky identifikuje respondenty podle jména. Výsledky skupin i jednotlivých účastníků lze uložit do textových nebo .txtnebo do hodnot oddělených čárkami nebo do souborů .csv.


 

Výsledky hlasování můžete také uložit na konci schůzky nebo webináře. Zaškrtněte políčko vedle položky Uložit souboryschůzek, zaškrtněte políčko Anketní otázky a zadejte umístění, kam chcete soubory uložit.

Stažení sestavy aktivit pro chat, otázky a odpovědi a hlasování

Pokud byl webinář zaznamenán, hostitel si může stáhnout zprávu o aktivitě webináře pro otázky a odpovědi, chat a hlasování, jakmile je nahrávání dokončeno.

Chcete-li stáhnout sestavu, přihlaste se k webu Služby Webex a klikněte na možnost Kalendář > dokončena. Vyberte svůj webinář. Klikněte na Aktivitaa potom na Stáhnout přehled vedle požadovaného přehledu.

Pokud se Q&A nebo dotazování provádí pomocí Slidoprogramu , hostitelé mohou tyto informace najít v Slidosestavě programu .