U kunt ook polls maken inSlido , inclusief peilingen voordat de vergadering of het webinar begint.

Als u enquêtes wilt gebruiken in uw vergadering of webinar, schakelt u enquête in in Geavanceerde opties > Planningsopties > Vergaderingsopties of Geavanceerde opties > Planningsopties > Webinaropties .

1

Als het enquêtevenster tijdens uw vergadering of webinar nog niet is geopend, kunt u dit op een van de volgende manieren weergeven:

 • Selecteren Weergeven > Panelen > Deelvensters beheren en selecteer vervolgens Opiniepeiling > Toevoegen > Ok .
 • Klikkenen selecteer vervolgens Enquête.
2

Selecteer het vraagtype in de vervolgkeuzelijst in de Vraag gedeelte van het pollingvenster.

 • Selecteren Kort antwoord als u wilt dat gebruikers kort antwoord typen.
 • Selecteren Meerkeuze - Meerdere antwoorden voor een enquête waarmee gebruikers meerdere antwoorden kunnen selecteren in een lijst met mogelijkheden.
 • Selecteren Meerkeuze - Eén antwoord voor een enquête waarmee gebruikers één antwoord uit een lijst met mogelijkheden kunnen selecteren.
3

Klik op Nieuw om een nieuwe vraag te maken.

4

Typ uw vraag in het tekstvak en druk op Enter.

5

Klik op Beantwoorden , typ uw antwoord in het tekstvak en druk op Enter.

6

(Optioneel) Herhaal deze stappen voor zoveel vragen en antwoorden als u wilt.


 
Als u extra peilingen wilt maken, klikt u op de Nieuwe enquête pictogram en maak vervolgens uw vragen en antwoorden.
7

Selecteer uw enquête en klik vervolgens op Enquête openen .

De volgende stappen

Klik op Poll sluiten om een peiling te sluiten. Zie Snelle referentietaken voor opties voor het opslaan, delen en weergeven van enquêteresultaten.
1

Als uw vergadering of webinar is gestart en het deelvenster Enquête nog niet is geopend, kunt u dit op een van de volgende manieren weergeven:

 • Selecteren Weergeven > Panelen > Deelvensters beheren en selecteer vervolgens Opiniepeiling > Toevoegen > Ok .
 • Klikkenen selecteer vervolgens Enquête.
2

Ga naar het deelvenster Enquête voor elke vraag en elk antwoord dat u wilt maken.

 • Klik op Een vraag toevoegen om een nieuwe vraag toe te voegen.

 • Klik op Een antwoord toevoegen om een nieuw antwoord toe te voegen.

3

Selecteer het vraagtype in de vervolgkeuzelijst in het gedeelte Vragen van het deelvenster Enquête voor elke vraag die u maakt.

 • Selecteren Meerdere antwoorden om meerdere antwoorden te selecteren in een lijst met mogelijkheden.
 • Selecteren Eén antwoord om één antwoord uit een lijst met mogelijkheden te selecteren.
 • Selecteren Kort antwoord om een kort antwoord te typen.
4

Klik op Nieuw om een nieuwe vraag te maken.

5

Typ uw vraag in het tekstvak en druk op Enter.

6

Klik op Beantwoorden , typ uw antwoord in het tekstvak en druk op Enter.

7

(Optioneel) Herhaal deze stappen voor zoveel vragen en antwoorden als u wilt.


 
Als u extra peilingen wilt maken, klikt u op de Nieuwe enquête pictogram en maak vervolgens uw vragen en antwoorden.
8

Klik op Enquête openen.

De volgende stappen

Klik op Poll sluiten om een peiling te sluiten. Zie Snelle referentietaken voor opties voor het opslaan, delen en weergeven van enquêteresultaten.

Taak

Actie

Een enquêtevragenlijstbestand openen om de vragenlijst in uw deelvenster Enquête weer te geven

Selecteren Bestand > Enquêtevragen openen of klik op Openen .

Het vraagtype wijzigen

Windows: Selecteer de vraag die u wilt wijzigen en selecteer vervolgens het nieuwe vraagtype in de vervolgkeuzelijst. Klik op Type wijzigen.

Mac: Selecteer Klik hier om het vraagtype te wijzigen, dat onder elke vraag wordt weergegeven.

Een vraag of antwoord bewerken

Selecteer de vraag of het antwoord, klik op Bewerken en breng vervolgens uw wijzigingen aan.

Een vraag of antwoord verwijderen

Selecteer de vraag of het antwoord en klik vervolgens op Verwijderen .

De volgorde van de vragen of antwoorden wijzigen

Selecteer de vraag of het antwoord en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag verplaatsen .

Een hele vragenlijst verwijderen

Klik op Alles wissen onder aan het deelvenster Enquête.

Een timer weergeven tijdens een enquête

 1. Windows: Klik op Opties onder aan uw deelvenster Enquête.

  Mac: Klik op Opties in het gedeelte rechtsonder in het deelvenster Opiniepeiling.

 2. Controleer de Weergeven het selectievakje, typt u de tijdsduur in de Alarm en klik vervolgens op Ok .

  Pollingopties

Een enquête opslaan

Selecteren Bestand > Opslaan > Enquêtevragen of klik op Opslaan . Enquêtevragenlijsten hebben een bestandsnaam met de extensie .atp.

Een enquête openen

Klik op Enquête openen.

Een enquête sluiten

Klik op Poll sluiten .

De enquêteresultaten delen met deelnemers

Schakel in het gedeelte Delen met deelnemers het selectievakje Enquêteresultaten of het selectievakje Afzonderlijke resultaten in en klik vervolgens op Toepassen.

Opties voor enquêteresultaten opgeven

 1. Windows: Klik op Opties onder aan uw deelvenster Enquête.

  Mac: Klik op Opties in het gedeelte rechtsonder in het deelvenster Opiniepeiling.

 2. Schakel een of beide van de volgende opties in en klik vervolgens op Ok .

  Pollingopties

De resultaten van een enquête opslaan

U kunt enquêteresultaten opslaan tijdens of na een vergadering of webinar.

 • Selecteren Bestand > Opslaan > Enquêteresultaten of klik op Opslaan .

 • Als u de resultaten van meerdere peilingen in één bestand wilt opslaan, selecteert u Opslaan > Alle enquêteresultaten .

  Enquêteresultaten opslaan als groep of als afzonderlijke deelnemers. Opslaan als een groep anonimiseert respondenten tijdens het opslaan als individuele deelnemers identificeert responders op naam. U kunt de resultaten van zowel groep als afzonderlijke deelnemers opslaan in tekst of .txt.


 

U kunt enquêteresultaten opslaan wanneer u de vergadering of webinar beëindigt. Schakel Vergaderingsbestanden opslaan in, schakel Enquêtevragen in en geef de locatie op waar u de bestanden wilt opslaan.

Activiteitenrapport voor chatten, Vraag en antwoord&A en polling downloaden

Als u als host de webinar hebt opgenomen, kunt u het activiteitenrapport in de webinar downloaden voor vraag en antwoord, chatten en enquêteren zodra de opname is voltooid.

Als u een rapport wilt downloaden, meldt u zich aan in User Hub en klikt u op Calendar > Completed. Selecteer uw webcast. Klik op Activiteit en klik vervolgens op Rapport downloaden naast het gewenste rapport.

Als uSlido voor Vraag en antwoord&A of enquêtes kunt u die informatie vinden inSlido het rapport.