באפשרותך גם ליצור תשאולים ב Slido- , כולל תשאולים לפני תחילת הפגישה או הסמינר באינטרנט.

תשאול חייב להיות מופעל עבור הפגישה או הסמינר באינטרנט שלך באפשרויות מתקדמות > אפשרויות תזמון > אפשרויות פגישה או אפשרויות מתקדמות > אפשרויות תזמון > אפשרויות סמינר באינטרנט.

1

לאחר תחילת הפגישה או הסמינר באינטרנט, אם לוח התשאול עדיין אינו פתוח, בחר הצג > חלוניות > נהל לוחות כדי להוסיף את לוח התשאול לפגישה או לסמינר באינטרנט.

2

בדף ניהול חלוניות, בחר תשאול > הוסף > אישור.

3

בחר את סוג השאלה מהרשימה הנפתחת במקטע 'שאלה' בחלונית 'תשאול'.

 • בחר תשובה קצרה אם ברצונך שמשתמשים יקלידו תשובה קצרה.
 • בחר בחירה מרובה - תשובות מרובות עבור סקר המאפשר למשתמשים לבחור תשובות מרובות מתוך רשימת אפשרויות.
 • בחר בחירה מרובה - תשובה יחידה לסקר המאפשר למשתמשים לבחור תשובה אחת מתוך רשימת אפשרויות.
4

לחץ על חדש כדי ליצור שאלה חדשה.

5

הקלד את השאלה בתיבת הטקסט ולחץ על Enter.הקלד את התשובה בתיבת הטקסט ולחץ על Enter.

6

(אופציונלי) חזור על שלבים אלה עבור שאלות ותשובות רבות ככל שתרצה.

7

לחץ על פתח סקר.

מה הלאה?

לחץ על סגור תשאול כדי לסגור תשאול.ראה משימות לעיון מהיר לקבלת אפשרויות לשמירה, שיתוף והצגה של תוצאות תשאול.
1

לאחר תחילת הפגישה או הסמינר באינטרנט, אם לוח התשאול עדיין אינו פתוח, באפשרותך להציג אותו באחת מהדרכים הבאות:

 • בחרו 'הצג חלוניות >' >'ניהול חלוניות ', ולאחר מכן בחרו 'תשאול' > 'הוסף > אישור'.
 • לחץ על , ולאחר מכן בחר תשאול.
2

עבור אל לוח התשאול עבור כל שאלה ותשובה שברצונך ליצור.

 • לחץ על הוסף שאלה כדי להוסיף שאלה חדשה.

 • לחץ על הוסף תשובה כדי להוסיף תשובה חדשה.

3

בחר את סוג השאלה מהרשימה הנפתחת במקטע שאלה בחלונית התשאול עבור כל שאלה שאתה יוצר.

 • בחר תשובות מרובות כדי לבחור תשובות מרובות מתוך רשימת אפשרויות.
 • בחר תשובה יחידה כדי לבחור תשובה אחת מתוך רשימת אפשרויות.
 • בחר תשובה קצרה כדי להקליד תשובה קצרה.
4

(אופציונלי) חזור על שלבים אלה עבור שאלות ותשובות רבות ככל שתרצה.

5

לחץ על פתח סקר.

מה הלאה?

לחץ על סגור תשאול כדי לסגור תשאול.ראה משימות לעיון מהיר לקבלת אפשרויות לשמירה, שיתוף והצגה של תוצאות תשאול.

משימה

פעולה

פתיחת קובץ שאלון תשאול כדי להציג את השאלון בלוח 'תשאול'

בחר קובץ > פתח שאלותתשאול, או לחץ על פתח.

שינוי סוג השאלה

Windows:בחר את השאלה שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר את סוג השאלה החדש מהרשימה הנפתחת.לחץ על שנה סוג.

Mac:בחר לחץ כאן כדי לשנות את סוגהשאלה, המוצג מתחת לכל שאלה.

עריכת שאלה או תשובה

בחר את השאלה או התשובה, לחץ על ערוךולאחר מכן בצע את השינויים.

מחיקת שאלה או תשובה

בחר/י את השאלה או התשובה ולאחר מכן לחץ/י על ״מחק״.

סידור מחדש של שאלות או תשובות

בחר/י את השאלה או התשובה ולאחר מכן לחץ/י על ״הזז למעלה״ או על ״ הזז למטה ״.

מחיקת שאלון שלם

לחצו על 'נקה הכל ' בתחתית החלונית 'תשאול'.

הצגת שעון עצר במהלך תשאול

 1. Windows:לחץ על אפשרויות בתחתית חלונית התשאול.

  Mac:לחצו על 'אפשרויות' בחלק הימני התחתון של החלונית 'תשאול' .

 2. בחר בתיבת הסימון תצוגה, הקלד את משך הזמן בתיבה התראה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אפשרויות תשאול

שמירת שאלון תשאול

בחר קובץ > שמור > שאלותסקר, או לחץ על שמור.לשמות קבצים של שאלון תשאול יש סיומת ‎.atp

פתיחת סקר

לחץ על פתח סקר.

סגירת סקר

לחץ על סגור סקר.

שיתוף תוצאות הסקר עם המשתתפים

במקטע 'שתף עם המשתתפים', בחר בתיבת הסימון תוצאות הסקר או בתיבת הסימון תוצאות אישיות ולאחר מכן לחץ על החל.

ציון אפשרויות עבור תוצאות סקר

 1. Windows:לחץ על אפשרויות בתחתית חלונית התשאול.

  Mac:לחצו על 'אפשרויות' בחלק הימני התחתון של החלונית 'תשאול' .

 2. סמן את אחת מהאפשרויות הבאות או את שתיהן ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אפשרויות תשאול

שמירת התוצאות של סקר

באפשרותך לשמור תוצאות תשאול במהלך פגישה או סמינר באינטרנט או לאחריהם.

 • בחר קובץ > שמור > תוצאות הסקר או לחץ על שמור.

 • כדי לשמור את התוצאות של סקרים מרובים בקובץ יחיד, בחר שמור > כל תוצאותהסקר.

  ניתן לשמור את תוצאות התשאול כקבוצה או כמשתתפים בודדים.שמירה כקבוצה הופכת את המגיבים לאנונימיים, בעוד ששמירה כמשתתפים בודדים מזהה את המשיבים לפי שם.ניתן לשמור את התוצאות הן של המשתתפים בקבוצה והן של המשתתפים הבודדים בטקסט או .txt.


 

באפשרותך גם לשמור תוצאות תשאול כאשר אתה מסיים את הפגישה או את הסמינרבאינטרנט.סמן את תיבת הסימון לצד שמור קבציפגישה ולאחר מכן סמן את שאלות תשאול וציין את המיקום שבו ברצונך לשמור את הקבצים.

הורד דוח פעילות עבור צ'אט, שאלות ותשובות ותשאולים

אם הוובינר הוקלט, המארח יכול להוריד את דוח הפעילות בוובינר עבור שאלות ותשובות, צ'אט וסקרים מיד בסיום ההקלטה.

כדי להוריד דוח, היכנס לאתר Webex שלך ולחץ על לוח שנה > הושלם.בחר את הוובינר שלך.לחץ על פעילותולאחר מכן לחץ על הורד דוח לצד הדוח הרצוי.

אם השאלות והתשובות או התשאול נעשים באמצעות Slido, המארחים יכולים למצוא מידע זה בדוח Slido.