Du kan även skapa omröstningar i Slido.

Omröstning måste aktiveras för ditt möte eller ditt webbsinar i Avancerade alternativ > Schemaläggningsalternativ > Mötesalternativeller Avancerade alternativ > schemaläggningsalternativ > Webinar-alternativ.

1

När ditt möte eller ditt webbsingar har startat, om omröstningspanelen inte redan är öppen, väljer du Visa > - paneler > Hanterapaneler för att lägga till omröstningspanelen till ditt möte eller webbsingar.

2

På sidan Hantera paneler väljer du Omröstningar och >Lägg till > OK.

3

Välj frågetyp från rullgardinsmenyn under avsnittet Fråga på panelen Omröstningar.

 • Välj Kort svar om du vill att användare ska skriva kort svar.
 • Välj Flerval – Flera svar för en omröstning som tillåter användare att välja flera svar från en lista över möjligheter.
 • Välj Flerval – Ett svar för en omröstning som tillåter användare att välja ett svar från en lista över möjligheter.
4

Klicka på Ny för att skapa en ny fråga.

5

Skriv din fråga i textrutan och klicka på Enter. Skriv in ditt svar i textrutan och klicka på Enter.

6

(Valfritt) Upprepa dessa steg för så många frågor och svar du vill.

7

Klicka på Öppna omröstning.

Nästa steg

Klicka på Stäng omröstningen för att stänga en omröstning. Se Snabbreferensuppgifter för alternativ om hur du sparar, delar och visar omröstningsresultat.

1

När ditt möte eller ditt webbsingar har startat kan du visa det på något av följande sätt om omröstningspanelen inte redan är öppen:

 • Välj Visa > paneler > Hantera paneler ochvälj sedan Omröstningar > Lägg till > OK.
 • Klicka på och välj sedan Omröstningar.
2

Gå till omröstningspanelen för varje fråga och svara som du vill skapa.

 • Klicka på Lägg till en fråga för att lägga till en ny fråga.

 • Klicka på Lägg till ett svar för att lägga till ett nytt svar.

3

Välj frågetyp från rullgardinsmenyn under avsnittet Fråga på panelen Omröstningar för varje fråga som du skapar.

 • Välj Flera svar för att välja flera svar från en lista över möjligheter.
 • Välj Ett svar för att välja ett svar från en lista över möjligheter.
 • Välj Kort svar för att skriva ett kort svar.
4

(Valfritt) Upprepa dessa steg för så många frågor och svar du vill.

5

Klicka på Öppna omröstning.

Nästa steg

Klicka på Stäng omröstningen för att stänga en omröstning. Se Snabbreferensuppgifter för alternativ om hur du sparar, delar och visar omröstningsresultat.

Uppgift

Åtgärd

Öppna en omröstningsformulärfil för att visa frågeformuläret på panelen Omröstningar.

Välj Arkiv > Öppna omröstningsfrågoreller klicka på Öppna.

Ändra frågetypen

Windows: Markera frågan som du vill ändra och välj sedan den nya frågetypen på listruta. Klicka på Ändra typ.

Mac: Välj Klicka här för att ändra frågetyp, som visas under varje fråga.

Redigera en fråga eller ett svar

Markera frågan eller svaret, klicka på Redigeraoch gör sedan dina ändringar.

Ta bort en fråga eller ett svar

Markera frågan eller svaret och klicka sedan på Ta bort.

Ändra om frågor eller svar

Markera frågan eller svaret och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ner.

Ta bort ett helt frågeformulär

Klicka på Rensa allt längst ner på omröstningspanelen.

Visa en timer under omröstningar

 1. Windows: Klicka Alternativ längst ner på omröstningspanelen.

  Mac: Klicka Alternativ i den nedre högra delen av omröstningspanelen.

 2. Markera kryssrutan Visa , ange tidslängden i rutan Larm och klicka sedan på OK.

Spara ett omröstningsformulär

Välj Arkiv > Spara > Omröstningsfrågoreller klicka på Spara. Omröstningsformulärets filnamn har en .atp-filändelse.

Öppna en omröstning

Klicka på Öppna omröstning.

Stäng en omröstning

Klicka på Stäng omröstning.

Dela omröstningsresultat med mötesdeltagare

I avsnittet Dela med deltagare markerar du kryssrutan Omröstningsresultat eller Enskilda resultat och klickar sedan på Tillämpa.

Ange alternativ för omröstningsresultat

 1. Windows: Klicka Alternativ längst ner på omröstningspanelen.

  Mac: Klicka Alternativ i den nedre högra delen av omröstningspanelen.

 2. Markera den ena eller båda av följande kryssrutor:

  • Markera kryssrutan Inkludera inget svar för att dela antalet personer som inte svarade på en fråga.

  • Markera kryssrutan Visa antal svar om du vill dela antalet svar varje svar har mottagit.

Spara resultaten av en omröstning

Du kan spara omröstningsresultat under eller efter ett möte eller webbsinar.

 • Välj Arkiv > Spara >Omröstningsresultat eller klicka på Spara .

 • Om du vill spara resultaten av flera omröstningar i en enda fil väljer du Spara > Alla omröstningsresultat > .

  Omröstningsresultat kan antingen sparas som en grupp eller som enskilda deltagare. Om du sparar som en grupp anonymizes responders samtidigt som enskilda deltagare identifierar responders efter namn. Både grupp - och individuella mötesresultat kan sparas till antingen text, eller .txt, eller kommaseparade värden, eller .csv-filer.


 

Du kan också spara omröstningsresultat när du avslutar mötet eller webbsinar. Markera kryssrutan bredvid Spara mötesfiler och markerasedan Omröstningsfrågor och ange platsen där du vill spara filerna.

Hämta aktivitetsrapport för chatt, Frågor och svar och omröstningar

Om webbsinar spelades in kan värden hämta aktivitetsrapportenunder webbsinar för Frågor och svar, chatt och omröstningar när inspelningen är klar.

För att hämta en rapport loggar du in på din Webex-webbplats och klickar på Kalender > slutförd. Välj ditt webbsinar. Klicka Aktivitet och sedan på Hämta rapport bredvid den rapport du vill ha.

Om Frågor och svar eller om omröstning är klar med Slidokan värdar hitta den informationen i Slidos rapport.