Ankiety można również tworzyć w programie Slido.

Ankietowanie musi być włączone dla spotkania lub seminarium internetowego w obszarze Opcje zaawansowane > Opcje planowania > Opcje spotkania lub Opcje zaawansowane > Opcje planowania > Opcjeseminarium internetowego.

1

Po rozpoczęciu spotkania lub seminarium internetowego , jeśli panel ankietowania nie jest jeszcze otwarty, wybierz pozycję Wyświetl panele > > Zarządzaj panelami , aby dodać panel Ankietowanie do spotkania lub seminarium internetowego.

2

Na stronie Zarządzanie panelami wybierz opcję Odpytywanie > Dodaj > OK.

3

Wybierz typ pytania z listy rozwijanej w sekcji Pytanie panelu Ankieta.

 • Wybierz krótką odpowiedź , jeśli chcesz, aby użytkownicy wpisywali krótką odpowiedź.
 • Wybierz opcję Wielokrotny wybór — wiele odpowiedzi dla ankiety, która umożliwia użytkownikom wybranie wielu odpowiedzi z listy możliwości.
 • Wybierz opcję Wielokrotny wybór — pojedyncza odpowiedź dla ankiety, która pozwala użytkownikom wybrać jedną odpowiedź z listy możliwości.
4

Kliknij przycisk Nowy , aby utworzyć nowe pytanie.

5

Wpisz pytanie w polu tekstowym i kliknij Enter . Wpisz odpowiedź w polu tekstowym i kliknij Enter .

6

(Opcjonalnie) Powtórz te kroki dla dowolnej liczby pytań i odpowiedzi.

7

Kliknij Otwórz ankietę.

Co dalej?

Kliknij Zamknij ankietę , aby zamknąć ankietę. Zobacz Zadania podręcznego wykazu, aby zapoznać się z opcjami zapisywania, udostępniania i wyświetlania wyników ankiety.

1

Po rozpoczęciu spotkania lub seminarium internetowego , jeśli panel Ankieta nie jest jeszcze otwarty, możesz wyświetlić go w jeden z następujących sposobów:

 • Wybierz opcję Wyświetl panele > > Zarządzaj panelami, a następnie wybierz opcję Odpytywanie > Dodaj > OK.
 • Kliknij , a następnie wybierz Sondowanie .
2

Przejdź do panelu Ankieta dla każdego pytania i odpowiedzi, które chcesz utworzyć.

 • Kliknij Dodaj pytanie , aby dodać nowe pytanie.

 • Kliknij Dodaj odpowiedź, aby dodać nową odpowiedź.

3

Wybierz typ pytania z listy rozwijanej w sekcji Pytanie panelu Ankieta dla każdego tworzonego pytania.

 • Wybierz opcję Wiele odpowiedzi, aby wybrać wiele odpowiedzi z listy możliwości.
 • Wybierz opcję Pojedyncza odpowiedź , aby wybrać jedną odpowiedź z listy możliwości.
 • Wybierz pozycję Krótka odpowiedź , aby wpisać krótką odpowiedź.
4

(Opcjonalnie) Powtórz te kroki dla dowolnej liczby pytań i odpowiedzi.

5

Kliknij Otwórz ankietę.

Co dalej?

Kliknij Zamknij ankietę , aby zamknąć ankietę. Zobacz Zadania podręcznego wykazu, aby zapoznać się z opcjami zapisywania, udostępniania i wyświetlania wyników ankiety.

Zadanie

Czynność

Otwórz plik kwestionariusza ankiety, aby wyświetlić kwestionariusz w panelu Ankieta

Wybierz plik > Otwórz pytania ankietylub kliknij przycisk Otwórz.

Zmienianie typu pytania

Windows: Wybierz pytanie, które chcesz zmienić, a następnie wybierz nowy typ pytania z listy rozwijanej. Kliknij przycisk Zmień typ.

Mac: Wybierz opcję Kliknij tutaj, aby zmienić typpytania, który jest wyświetlany pod każdym pytaniem.

Edytowanie pytania lub odpowiedzi

Zaznacz pytanie lub odpowiedź, kliknij przycisk Edytuj, a następnie wprowadź zmiany.

Usuwanie pytania lub odpowiedzi

Zaznacz pytanie lub odpowiedź, a następnie kliknij w Usuń.

Zmienianie kolejności pytań lub odpowiedzi

Zaznacz pytanie lub odpowiedź, a następnie kliknij w Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Usuwanie całego kwestionariusza

Kliknij przycisk Wyczyść wszystko u dołu panelu Ankieta.

Wyświetlanie timera podczas sondowania

 1. Windows: Kliknij przycisk Opcje u dołu panelu ankietowania.

  Mac: Kliknij przycisk Opcje w prawej dolnej części panelu Sondowanie.

 2. Zaznacz pole wyboru Wyświetl , wpisz długość czasu w polu Alarm , a następnie kliknij przycisk OK.

Zapisywanie kwestionariusza ankiety

Wybierz plik > Zapisz > pytania ankietylub kliknij przycisk Zapisz. Nazwy plików kwestionariusza ankiet mają rozszerzenie .atp .

Otwórz ankietę

Kliknij Otwórz ankietę.

Zamykanie ankiety

Kliknij Zamknij ankietę.

Udostępnianie wyników ankiety uczestnikom

W sekcji Udostępnianie uczestnikom zaznacz pole wyboru Wyniki ankiety lub Indywidualne wyniki , a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Określanie opcji wyników ankiety

 1. Windows: Kliknij przycisk Opcje u dołu panelu ankietowania .

  Mac: Kliknij przycisk Opcje w prawej dolnej części panelu Sondowanie.

 2. Zaznacz jedno lub oba z następujących pól wyboru:

  • Zaznacz pole wyboru Dołącz brak odpowiedzi , aby udostępnić liczbę osób, które nie odpowiedziały na pytanie.

  • Zaznacz pole wyboru Pokaż liczbę odpowiedzi, aby udostępnić liczbę odpowiedzi otrzymanych odpowiedzi.

Zapisywanie wyników ankiety

Wyniki ankiety można zapisywać podczas lub po spotkaniu lub seminarium internetowym.

 • Wybierz plik > Zapisz wyniki ankiety> lub kliknij przycisk Zapisz.

 • Aby zapisać wyniki wielu ankiet w jednym pliku, wybierz opcję Zapisz > wszystkie wyniki ankiety > .

  Wyniki ankiety można zapisać jako grupęlub jako indywidualni uczestnicy. Zapisywanie jako grupa anonimizuje osoby odpowiadające, podczas gdy zapisywanie jako indywidualni uczestnicy identyfikuje respondentów po nazwie. Zarówno wyniki uczestników grupowych, jak i indywidualnych można zapisywać w plikach tekstowych, .txt, rozdzielanych przecinkami lub .csv.


 

Możesz także zapisać wyniki ankiety po zakończeniu spotkania lub webinaru. Zaznacz pole wyboru Obok opcji Zapisz plikispotkań, a następnie zaznacz pole wyboru Pytania ankietowe i określ lokalizację, w której chcesz zapisać pliki.

Pobierz raport aktywności na czat, pytania i odpowiedzi oraz ankiety

Jeśli webinarium zostało nagrane, gospodarz może pobrać raport aktywności wwebinarze dla pytań i odpowiedzi, czatu i ankiety po zakończeniu nagrywania.

Aby pobrać raport, zaloguj się do witryny sieci Webex i kliknij pozycję Kalendarz > zakończone. Wybierz swój webinar. Kliknij Aktywność, a następnie kliknij Pobierz raport obok żądanego raportu.

Jeśli pytania i odpowiedzi lub ankieta są wykonywane za pomocą Slido, hosty mogą znaleźć te informacje w Slidoraporcie.