Du kan også opprette avspørringer i Slido.

Avspørring må være aktivert for møtet eller webinaret i Avanserte alternativer > Alternativer for planlegging > alternativer for møte eller Avanserte alternativer > alternativer for planlegging > alternativer forwebinar.

1

Når møtet eller webinaret har startet, velger du Vis > paneler > Administrer paneler for å legge til Avspørring-panelet i møtet eller webinarethvis avspørringspanelet ikke allerede er åpent.

2

Velg Avspørring > Legg til > OK på Administrer paneler-siden.

3

Velg spørsmålstypen fra rullegardinlisten under Spørsmål i Avspørring-panelet.

 • Velg Kort svar hvis du vil at brukerne skal skrive inn kort svar.
 • Velg Flere valg - Flere svar for en meningsmåling som lar brukerne velge flere svar fra en liste over muligheter.
 • Velg Flervalg - Enkelt svar for en meningsmåling som lar brukerne velge ett svar fra en liste over muligheter.
4

Klikk Ny for å opprette et nytt spørsmål.

5

Skriv inn spørsmålet i tekstboksen, og klikk ENTER. Skriv inn svaret i tekstboksen, og klikk ENTER.

6

(Valgfritt) Gjenta disse trinnene for så mange spørsmål og svar du vil.

7

Klikk på Åpne avstemning.

Hva nå?

Klikk Lukk undersøkelse for å lukke en undersøkelse. Se Hurtigreferanseoppgaver hvis du vil ha alternativer for hvordan du lagrer, deler og viser undersøkelsesresultater.

1

Når møtet eller webinaret har startet, kan du vise det på en av følgende måter hvis Avspørring-panelet ikke allerede er åpent:

 • Velg Vis > paneler > Behandle paneler, og velg deretter Avspørring > Legg til > OK.
 • Klikk , og velg deretter Avspørring.
2

Gå til Avspørring-panelet for hvert spørsmål og svar du vil opprette.

 • Klikk Legg til et spørsmål for å legge til et nytt spørsmål.

 • Klikk Legg til et svar for å legge til et nytt svar.

3

Velg spørsmålstypen fra rullegardinlisten under Spørsmål i Avspørring-panelet for hvert spørsmål du oppretter.

 • Velg Flere svar for å velge flere svar fra en liste over muligheter.
 • Velg Enkelt svar for å velge ett svar fra en liste over muligheter.
 • Velg Kort svar for å skrive inn et kort svar.
4

(Valgfritt) Gjenta disse trinnene for så mange spørsmål og svar du vil.

5

Klikk på Åpne avstemning.

Hva nå?

Klikk Lukk undersøkelse for å lukke en undersøkelse. Se Hurtigreferanseoppgaver hvis du vil ha alternativer for hvordan du lagrer, deler og viser undersøkelsesresultater.

Oppgave

Handling

Åpne et spørreskjema for avstemning for å vise spørreskjemaet i avstemningspanelet

Velg Fil > Åpne undersøkelsesspørsmål, eller klikk Åpne.

Endre spørsmålstypen

Windows: Velg spørsmålet du vil endre, og velg deretter den nye spørsmålstypen fra rullegardinlisten. Klikk Endre type.

Mac: Velg Klikk her for å endre spørsmålstype, som vises under hvert spørsmål.

Redigere et spørsmål eller svar

Velg spørsmålet eller svaret, klikk Rediger, og gjør deretter endringene.

Slette et spørsmål eller svar

Velg spørsmålet eller svaret, og klikk deretter Slett.

Omorganisere spørsmål eller svar

Velg spørsmålet eller svaret, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

Slette et helt spørreskjema

Klikk Fjern alt nederst i avspørringspanelet.

Vise en tidtaker under avstemning

 1. Windows: Klikk Alternativer nederst i Avspørring-panelet.

  Mac: Klikk Alternativer nederst til høyre i Avspørring-panelet.

 2. Kryss av i Vis-boksen, skriv inn tiden i Alarm-boksen, og klikk deretter på OK.

Lagre et spørreskjema for avstemning

Velg Fil > Lagre > avspørringsspørsmål, eller klikk Lagre. Filnavn for spørreskjema for undersøkelse har filtypen .atp.

Åpne en avstemning

Klikk på Åpne avstemning.

Lukke en undersøkelse

Klikk Lukk undersøkelse.

Dele resultatene fra avstemningen med deltakerne

Under Del med deltakere-delen krysser du av i Avstemningsresultater-boksen eller i Individuelle resultater-boksen, og klikker på Bruk.

Angi alternativer for avstemningsresultater

 1. Windows: Klikk Alternativer nederst i Avspørring-panelet.

  Mac: Klikk Alternativer nederst til høyre i Avspørring-panelet.

 2. Kryss av i én av eller begge av de følgende boksene:

  • Kryss av i Inkluder ikke noe svar-boksen for å vise hvor mange personer som ikke svarte på et spørsmål.

  • Kryss av i Vis antall svar-boksen for å vise hvor mange svarte på hvert enkelt spørsmål.

Lagre resultatene av en avstemning

Du kan lagre undersøkelsesresultater under eller etter et møte eller webinar.

 • Velg Fil > Lagre > avspørringsresultater, eller klikk Lagre.

 • Hvis du vil lagre resultatene av flere avspørringer i én enkelt fil, velger du Lagre > alle avspørringsresultater > .

  Avstemningsresultater kan enten lagres som en gruppe eller som individuelle deltakere. Ved å lagre som en gruppe, anonymiseres respondentene, mens ved å lagre som individuelle deltakere, indentifiseres deltakere ved navn. Både resultater for gruppe og individuelle deltakere kan lagres i tekst, .txt, eller kommadelte verdier, .csv-filer.


 

Du kan også lagre undersøkelsesresultater når du avslutter møtet eller webinaret. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av Lagre møtefiler, merk deretter av for Undersøkelsesspørsmål og angi hvor du vil lagre filene.

Last ned aktivitetsrapport for chat, spørsmål og svar

Hvis webinaretble spilt inn, kan verten laste ned aktivitetsrapporten i webinaret for spørsmål og svar, chat og avstemning når innspillingen er fullført.

Hvis du vil laste ned en rapport, logger du på Webex-området og klikker Kalender > fullført. Velg webinaretditt . Klikk aktivitet, og klikk deretter Last ned rapport ved siden av rapporten du vil bruke.

Hvis Spørsmål og svar eller avspørring utføres ved hjelp av Slido, kan verter finne denne informasjonen i Slidorapporten.