Du kan også lage meningsmålinger i Slido, inkludert avstemninger før møtet eller webinaret begynner.

Polling må være slått på for møtet eller nettseminaret ditt i Avanserte alternativer > Planleggingsalternativer > Møtealternativer eller Avanserte alternativer > Planleggingsalternativer > Alternativer for webinar.

1

Når møtet eller webinaret har startet, hvis avstemningspanelet ikke allerede er åpent, velger du Utsikt > Paneler > Administrer paneler for å legge til avstemningspanelet i møtet eller webinaret.

2

På siden Administrer paneler velger du Avstemning > Legge til > OK.

3

Velg spørsmålstypen fra rullegardinlisten i Spørsmål-delen av avstemningspanelet.

 • Å velge Kort svar hvis du vil at brukerne skal skrive kort svar.
 • Å velge Flervalg – flere svar for en meningsmåling som lar brukere velge flere svar fra en liste over muligheter.
 • Å velge Flervalg – enkeltsvar for en meningsmåling som lar brukere velge ett svar fra en liste over muligheter.
4

Klikk Ny for å lage et nytt spørsmål.

5

Skriv inn spørsmålet ditt i tekstboksen og klikk Tast inn. Skriv inn svaret i tekstboksen og klikk Tast inn.

6

(Valgfritt) Gjenta disse trinnene for så mange spørsmål og svar du vil.

7

Klikk på Åpne avstemning.

Hva nå?

Klikk Lukk avstemning for å lukke en avstemning. Se Hurtigreferanseoppgaver for alternativer for hvordan du lagrer, deler og viser avstemningsresultater.
1

Når møtet eller webinaret har startet, hvis avstemningspanelet ikke allerede er åpent, kan du vise det på en av følgende måter:

 • Å velge Utsikt > Paneler > Administrer paneler, og velg deretter Avstemning > Legge til > OK.
 • Klikk , og velg deretter Avstemning.
2

Gå til avstemningspanelet for hvert spørsmål og svar du vil opprette.

 • Klikk Legg til et spørsmål for å legge til et nytt spørsmål.

 • Klikk Legg til et svar for å legge til et nytt svar.

3

Velg spørsmålstypen fra rullegardinlisten i Spørsmål-delen av avstemningspanelet for hvert spørsmål du oppretter.

 • Å velge Flere svar for å velge flere svar fra en liste over muligheter.
 • Å velge Enkelt svar for å velge ett svar fra en liste over muligheter.
 • Å velge Kort svar for å skrive et kort svar.
4

(Valgfritt) Gjenta disse trinnene for så mange spørsmål og svar du vil.

5

Klikk på Åpne avstemning.

Hva nå?

Klikk Lukk avstemning for å lukke en avstemning. Se Hurtigreferanseoppgaver for alternativer for hvordan du lagrer, deler og viser avstemningsresultater.

Oppgave

Handling

Åpne et spørreskjema for avstemning for å vise spørreskjemaet i avstemningspanelet

Å velge Fil > Åpne avstemningsspørsmål, eller klikk Åpen.

Endre spørsmålstypen

Windows: Velg spørsmålet du vil endre, og velg deretter den nye spørsmålstypen fra rullegardinlisten. Klikk Endre type.

Mac: Å velge Klikk her for å endre spørsmålstype, som vises under hvert spørsmål.

Redigere et spørsmål eller svar

Velg spørsmålet eller svaret, klikk Redigere, og gjør deretter endringene.

Slette et spørsmål eller svar

Velg spørsmålet eller svaret, og klikk deretter Slett.

Omorganisere spørsmål eller svar

Velg spørsmålet eller svaret, og klikk deretter Flytte opp eller Flytt ned.

Slette et helt spørreskjema

Klikk Slett alt nederst i avstemningspanelet.

Vise en tidtaker under avstemning

 1. Windows: Klikk Alternativer nederst på avstemningspanelet.

  Mac: Klikk Alternativer på den nedre høyre delen av pollingpanelet.

 2. Kryss av i Vis-boksen, skriv inn tiden i Alarm-boksen, og klikk deretter på OK.

  Avstemningsalternativer

Lagre et spørreskjema for avstemning

Å velge Fil > Lagre > Avstemningsspørsmål, eller klikk Lagre. Filnavn for spørreskjema for undersøkelse har filtypen .atp.

Åpne en avstemning

Klikk på Åpne avstemning.

Lukk en avstemning

Klikk Lukk avstemning.

Dele resultatene fra avstemningen med deltakerne

Under Del med deltakere-delen krysser du av i Avstemningsresultater-boksen eller i Individuelle resultater-boksen, og klikker på Bruk.

Angi alternativer for avstemningsresultater

 1. Windows: Klikk Alternativer nederst på avstemningspanelet.

  Mac: Klikk Alternativer på den nedre høyre delen av pollingpanelet.

 2. Kryss av for ett eller begge av følgende, og klikk deretter OK.

  Avstemningsalternativer

Lagre resultatene av en avstemning

Du kan lagre avstemningsresultater under eller etter et møte eller webinar.

 • Å velge Fil > Lagre > Avstemningsresultater eller klikk Lagre.

 • For å lagre resultatene av flere avstemninger i én enkelt fil, velg Lagre > Alle avstemningsresultater.

  Avstemningsresultater kan enten lagres som en gruppe eller som individuelle deltakere. Ved å lagre som en gruppe, anonymiseres respondentene, mens ved å lagre som individuelle deltakere, indentifiseres deltakere ved navn. Både gruppe og individuelle deltakere resultater kan lagres til enten tekst eller .tekst.


 

Du kan også lagre avstemningsresultater når du avslutter møtet eller webinaret. Merk av i boksen ved siden av Lagre møtefiler, sjekk deretter Avstemningsspørsmål og angi plasseringen der du vil lagre filene.

Last ned aktivitetsrapport for chat, spørsmål og svar og meningsmåling

Hvis webinaret ble tatt opp, kan verten laste ned aktivitetsrapporten i webinaret for spørsmål og svar, chat og avstemning når opptaket er fullført.

For å laste ned en rapport, logg på Webex-siden din og klikk Kalender > Fullført. Velg webinaret ditt. Klikk Aktivitet, klikk deretter Last ned rapport ved siden av rapporten du ønsker.

Hvis spørsmål og svar eller avstemning gjøres ved hjelp av Slido, kan verter finne den informasjonen i Slidosin rapport.