1

Přejděte https://settings.webex.com na webex volání a vyberte je.

2

Na portálu volajícího uživatelepřejděte do nastavení volání .

3

Zapnout volání Upozornit.

4

Zadejte e-mailovou adresu pro odesílání oznámení.

5

V rozevírací nabídce vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který chcete použít pro toto nastavení, můžete přidat plán na kartě Plány naportálu volající uživatel. Další informace naleznete v tématu Vytvoření plánu pro použití v nastavení volání.

6

Kliknutím na Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Kdy– Vyberte předdefinovaný plán z rozbalovací nabídky.
  • Hovory z– Vyberte, zda chcete být upozorněni na hovory z libovolného telefonního čísla nebo Vyberte telefonní čísla . Pokud zvolíte Vybrat telefonní čísla ,zadejte další podrobnosti.
  • Upozornit mě nebo mě neupozorňovat– Vyberte, zda chcete být upozorněni při přijímání hovorů, které odpovídají těmto parametrům.
7

Klikněte na položku Uložit.

Váš plán je přidán do tabulky Oznamte mi nebo Neinformujte mě. Podle potřeby můžete plány z tabulek upravovat nebo odstraňovat.