1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de gespreksgebruikersportalnaar Gespreksinstellingen.

3

In-/uitschakelen Gesprek melden.

4

Voer een e-mailadres in om meldingen te verzenden.

5

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.

Als er geen planning wordt weergegeven die u voor deze instelling wilt gebruiken, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Plannen in de gebruikersportal voorbellen. Zie Een planning maken die moet worden toegepast op gespreksinstellingen voor meerinformatie.

6

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

  • Wanneer- Selecteer uw vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.
  • Gesprekken van : selecteer of u op de hoogte gesteld wilt worden van gesprekken via een telefoonnummer ofselecteer Telefoonnummers. Als u Selecteer Telefoonnummerskiest, voert u de aanvullende gegevens in.
  • Melden of Stuur mij geen melding: kies of u wel of niet wilt worden geïnformeerd wanneer u gesprekken ontvangt die binnen dezeparameterspassen.
7

Klik op Opslaan.

Uw planning is toegevoegd aan een tabel Waarsched mij of Stuur mij geen melding. U kunt planningen bewerken of verwijderen uit de tabellen, als dat nodig is.