1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalengår du till Samtalsinställningar.

3

Växla på Samtals avis.

4

Ange en e-postadress för att skicka aviseringar.

5

Välj ett fördefinierat schema i den nedrullningade menyn.

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du lägga till ett schema på fliken Scheman i samtalsanvändarportalen. Mer information finns i Skapa ett schema för att tillämpa för samtalsinställningar.

6

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • När– Välj ditt fördefinierade schema i rullgardingsmenyn.
  • Samtal från– Välj om du vill bli avlyssning vid samtal från val annat telefonnummer eller välj telefonnummer . Om du väljer Välj telefonnummer , anger du ytterligareuppgifter.
  • Meddela mig eller Meddela mig inte – Välj om du vill bli meddelad när jag får samtal som passarin inom dessaparametrar.
7

Klicka på Spara.

Ditt schema läggs till i tabellen Meddela mig eller Meddela mig inte. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.