1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa korisničkog portala za pozivanje idite na podešavanja poziva.

3

Prebaci pri obaveštavanje poziva.

4

Unesite e-adresu za slanje obaveštenja.

5

Izaberite unapred definisani raspored iz padajućeg menija.

Ako ne vidite raspored koji želite da koristite za ovu postavku, možete da dodate raspored na kartici "Rasporedi " na portalu korisnika poziva. Više informacija potražite u članku Kreiranje rasporeda koji će se primeniti na postavke poziva.

6

Kliknite na dugme "Dodaj raspored" da biste postavili sledeće parametre:

  • Kada– Izaberite unapred definisani raspored iz padajućeg menija.
  • Pozivi iz– Izaberite da li želite da budete obavešteni o pozivima sa bilo kog telefonskog broja ili izaberitetelefonske brojeve. Ako odaberete opciju "Izaberi telefonske brojeve", unesite dodatne detalje.
  • Obavestite me ili menemojte obaveštavati – Odaberiteda li želite da budete obavešteni prilikom prijema poziva koji se uklapaju u ove parametre.
7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Raspored se dodaje u tabelu "Obavesti me" ili "Ne obaveštavaj me ". Po potrebi možete da uređujete ili brišete rasporede iz tabela.

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da podesite funkciju obaveštavanja poziva na portalu korisnika poziva.