1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa portala Korisnika pozivaidite na postavke poziva.

3

Prebaci pri obaveštavanje poziva.

4

Unesite e-adresu za slanje obaveštenja.

5

Izaberite unapred definisani raspored iz padajućeg menija.

Ako ne vidite raspored koji želite da koristite za ovu postavku, možete da dodate raspored na kartici "Rasporedi" na portalu korisnika poziva. Više informacija potražite u članku Kreiranje rasporeda koji će se primeniti na postavke poziva.

6

Kliknite na dugme "Dodaj raspored" da biste postavili sledeće parametre:

  • Kada– Izaberite unapred definisani raspored iz padajuće menije.
  • Pozivi iz– Izaberite da li želite da budete obavešteni o pozivima sa bilo kog telefonskog broja ili izaberite telefonske brojeve. Ako odaberete opciju "Izaberi telefonskebrojeve", unesite dodatne detalje.
  • Obavestite me ili me nemojte obaveštavati – Odaberite da li želitedabudete obavešteni prilikom prijema poziva koji se uklapaju u ove parametre.
7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Raspored se dodaje u tabelu "Obavesti me" ili "Ne obaveštavaj me". Po potrebi možete da uređujete ili brišete rasporede iz tabela.