1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר שיחות > הגדרות נוספות.

2

מפורטל משתמשי השיחות, עבור אל הגדרות שיחה.

3

הזן כתובת דוא"ל כדי לשלוח התראות.

4

בחר לוח זמנים מוגדר מראש מתוך הרשימה הנפתחת.

אם אינך רואה לוח זמנים שברצונך להשתמש בו עבור הגדרה זו, באפשרותך להוסיף לוח זמנים בלשונית לוחות זמנים. למידע נוסף, ראה יצירת לוח זמנים להחלת הגדרות שיחה.

5

לחץ על הוסף לוח זמנים כדי להגדיר את הפרמטרים הבאים:

  • מתי—בחר את לוח הזמנים המוגדר מראש למועד שבו ברצונך לקבל הודעה על שיחות מהרשימה הנפתחת.
  • שיחות מאת—בחר אם ברצונך לקבל הודעה על שיחות מכל מספר טלפון או בחר מספרי טלפון. אם תבחר ממספרי טלפון נבחרים, הזן את הפרטים הנוספים.
  • שלח לי הודעה או אל תודיע לי—בחר אם ברצונך לקבל הודעה בעת קבלת שיחות שמתאימות לפרמטרים אלה.
6

לחץ על שמור.

לוח הזמנים שלך מתווסף אל תודיע לי או אל תודיע לי טבלה. באפשרותך לערוך או למחוק לוחות זמנים מהטבלאות, לפי הצורך.


 

אל תודיע לי מקבל קדימות על הודע לי.

דוגמה

רוצה לראות איך הדבר מתבצע? צפה בהדגמת וידאו זו כיצד להגדיר את התכונה 'הודעה על שיחות' בפורטל משתמשי השיחות.

1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל הודעה על שיחה והפעל את הלחצן הדו-מצבי.

3

הזן כתובת דוא"ל כדי לשלוח התראות.

4

בחר לוח זמנים מוגדר מראש מתוך הרשימה הנפתחת.

אם אינך רואה לוח זמנים שברצונך להשתמש בו עבור הגדרה זו, באפשרותך להוסיף לוח זמנים בלשונית לוחות זמנים. למידע נוסף, ראה יצירת לוח זמנים להחלת הגדרות שיחה.

5

לחץ על הוסף לוח זמנים כדי להגדיר את הפרמטרים הבאים:

  • תזמן—בחר את לוח הזמנים המוגדר מראש עבור מתי שתרצה לקבל הודעה על שיחות מהרשימה הנפתחת.
  • שיחות מאת—בחר אם ברצונך לקבל הודעה על שיחות מכל מספר טלפון או בחר מספרי טלפון. אם תבחר ממספרי טלפון נבחרים, הזן את הפרטים הנוספים.
  • שלח לי הודעה או אל תודיע לי—בחר אם ברצונך לקבל הודעה בעת קבלת שיחות שמתאימות לפרמטרים אלה.
6

לחץ על שמור.

לוח הזמנים שלך מתווסף אל תודיע לי או אל תודיע לי טבלה. באפשרותך לערוך או למחוק לוחות זמנים מהטבלאות, לפי הצורך.


 

אל תודיע לי מקבל קדימות על הודע לי.