1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeńprzejdź do pozycji Ustawieniapołączeń.

3

Przełącz się na Call Notify.

4

Wprowadź adres e-mail, aby wysyłać powiadomienia.

5

Wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy w Portalu użytkownikówwywołujących. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu stosowania do ustawień połączeń.

6

Kliknij przycisk Dodaj harmonogram, aby ustawić następujące parametry:

  • Kiedy— wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
  • Połączenia z— wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o połączeniach z dowolnego numeru telefonu, czy wybierz numery telefonów. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.
  • Powiadom mnie lub Nie powiadamiaj mnie —wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o odbieraniu połączeń spełniających te parametry.
7

Kliknij opcję Zapisz.

Harmonogram zostanie dodany do tabeli Powiadom mnie lub Nie powiadamiaj mnie. W razie potrzeby można edytować lub usuwać harmonogramy z tabel.