1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących przejdź do pozycji Ustawienia połączeń.

3

Przełącz się na Call Notify.

4

Wprowadź adres e-mail, aby wysyłać powiadomienia.

5

Wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy w Portalu użytkowników wywołujących. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu stosowania do ustawień połączeń.

6

Kliknij przycisk Dodaj harmonogram , aby ustawić następujące parametry:

  • Kiedy— wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z menu rozwijanego.
  • Połączenia z– wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o połączeniach z dowolnego numeru telefonu, czy wybierz numery telefonów. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.
  • Powiadom mnie lub Nie powiadamiaj mnie– wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o odbieraniu połączeń spełniających te parametry.
7

Kliknij opcję Zapisz.

Harmonogram zostanie dodany do tabeli Powiadom mnie lub Nie powiadamiaj mnie . W razie potrzeby można edytować lub usuwać harmonogramy z tabel.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj ten film demonstracyjny dotyczący konfigurowania funkcji powiadamiania o połączeniu w portalu użytkowników wywołujących.