1

Prijavite se na Korisničko središte , a zatim kliknite Postavke > Zove > Postavke poziva .

2

Idi na Obavijesti o pozivu i uključite prekidač.

3

Unesite adresa e-pošte za slanje obavijesti.

4

Na padajućem popisu odaberite prethodno definirani raspored.

Ako ne vidite raspored koji želite koristiti za ovu postavku, možete dodati raspored na Rasporedi tab. Za više informacija pogledajte Izradite raspored za primjenu na postavke poziva .

5

Kliknite na Dodaj raspored za postavljanje sljedećih parametara:

  • Raspored —Odaberite unaprijed definirani raspored kada želite biti obaviješteni o pozivima s padajući popis.
  • Pozivi od —Odaberite želite li primati obavijesti o pozivima od Bilo koji broj telefona ili Odaberite Telefonski brojevi . Ako odaberete Odabir brojeva telefona, unesite dodatne pojedinosti.
  • Obavijesti me ili Nemoj me obavještavati —Odaberite želite li primati obavijesti kada primate pozive koji odgovaraju ovim parametrima.
6

Kliknite Spremi.

Vaš raspored je dodan u a Obavijesti me ili Nemoj me obavještavati stolu. Po potrebi možete uređivati ili brisati rasporede iz tablica.


 

Nemoj me obavještavati ima prednost nad Obavijesti me .