1

Otvorite https://settings.webex.com i odaberite Webex pozivi.

2

Na korisničkom portalu za poziveidite na Postavke poziva.

3

Uključi/isključi obavijesti o pozivu.

4

Unesite adresu e-pošte za slanje obavijesti.

5

Na padajućem izborniku odaberite unaprijed definirani raspored.

Ako ne vidite raspored koji želite koristiti za ovu postavku, raspored možete dodati na kartici Rasporedi nakorisničkom portalu za pozive. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje rasporeda za primjenu na postavke poziva.

6

Kliknite Dodaj raspored da biste postavili sljedeće parametre:

  • Kada– na padajućem izborniku odaberite unaprijed definirani raspored.
  • Pozivi iz– odaberite želite li biti obaviješteni za pozive s bilo kojeg telefonskog broja iliodaberite telefonske brojeve. Ako odaberete Odabir telefonskih brojeva, unesite dodatne detalje.
  • Obavijesti me ili me nemoj obavijestiti –odaberite želite li primati pozive koji odgovaraju tim parametrima.
7

Kliknite Spremi.

Raspored se dodaje u tablicu Obavijesti me ili Me nemoj obavijestiti. Po potrebi možete uređivati ili brisati rasporede iz tablica.