U modelů MX700 a MX800 a při použití kamery SpeakerTrack 60 také u modelu SX80 je k dispozici funkce sledování řečníka.

Kamerový systém pro sledování řečníka používá dvě kamery a sadu zabudovaných mikrofonů. Systém sleduje a snímuje osobu, takže kamery nemusíte ovládat ručně během schůzky.

Předvolby polohy kamery jsou k dispozici i v případě, že je aktivní funkce sledování řečníka. Pokud však v režimu sledování řečníka klepnete na předvolbu polohy kamery, jedna z kamer odpovídajícím způsobem zareaguje a sledování řečníka se deaktivuje.

Sledování řečníka nefunguje, pokud jsou ztlumené mikrofony.

1

V pravém horním rohu vyberte možnost Kamera.

2

Přepněte funkci Sledování řečníka do zapnuté nebo vypnuté polohy.

3

Nabídku zavřete klepnutím kdekoli mimo ni.