Praćenje zvučnika je dostupno na modelima MX700 i MX800, kao i na SX80 kada se koristi sa kamerom SpeakerTrack 60.

Sistem kamere za praćenje zvučnika koristi dve kamere koje rade zajedno sa ugrađenim nizom mikrofona. Sistem prati i uokviruje osobu koja govori tako da ne morate ručno da kontrolišete kamere tokom sastanka.

Podešavanja položaja kamere su i dalje dostupna kada je aktivno praćenje zvučnika. Međutim, ako dodirnete unapred podešeni položaj kamere dok je u režimu praćenja zvučnika, jedna od kamera reaguje u skladu sa tim i praćenje zvučnika je deaktivirano.

Praćenje zvučnika ne radi ako su mikrofoni isključeni.

1

Izaberite Camera(Kamera) u gornjem desnom uglu.

2

Uključivanje ili isključivanje praćenja zvučnika.

3

Dodirnite bilo gde izvan menija da biste izašli.