Talersporing er tilgængelig på MX700 og MX800 og på SX80, når den bruges med et SpeakerTrack 60-kamera.

Et taler-sporingskamera bruger to kameraer, der fungerer sammen med en indbygget mikrofonmatrix. Systemet sporer og indrammer den person, der taler, så du ikke skal styre kameraerne manuelt under mødet.

Forudindstillingerne for kameraposition er fortsat tilgængelige, når talersporing er aktiv. Hvis du trykker på en forudindstilling for kameraposition i tilstanden talersporing, vil et af kameraerne dog reagere derefter, og talersporing deaktiveres.

Talersporing fungerer ikke, hvis mikrofonernes lyd er slået fra.

1

Vælg Kamera i det øverste højre hjørne.

2

Aktiver eller deaktiver Talersporing.

3

Tryk hvor som helst uden for menuen for at afslutte.