Praćenje zvučnika dostupno je na MX700 i MX800 te na SX80 kad se koristi s fotoaparatom SpeakerTrack 60.

Sustav kamere za praćenje zvučnika koristi dvije kamere koje rade zajedno s ugrađenim nizom mikrofona. Sustav prati i uokviruje osobu koja govori tako da ne morate ručno kontrolirati kamere tijekom sastanka.

Postavke položaja fotoaparata i dalje su dostupne kad je aktivno praćenje zvučnika. Međutim, ako dodirnete pohranjeni položaj fotoaparata u načinu praćenja zvučnika, jedan od fotoaparata reagira u skladu s tim i praćenje zvučnika je isključeno.

Praćenje zvučnika ne radi ako su mikrofoni isključeni.

1

Odaberite Camerau gornjem desnom kutu.

2

Uključite ili isključite praćenje zvučnika.

3

Dodirni bilo gdje izvan izbornika za izlazak.