Talardetektering finns för MX700 och MX800 samt SX80 när den används tillsammans med kameran SpeakerTrack 60.

Ett kamerasystem med talardetektion består av två kameror som växelverkar med de inbyggda mikrofonerna. Systemet detekterar och visar personen som talar så att du inte behöver styra kamerorna manuellt under mötet.

De förvalda kamerapositionerna är fortfarande tillgängliga när talardetektion är aktiverat. Om du däremot knackar på en förvald kameraposition när talardetektion är påslaget kommer en av kamerorna att reagera därefter och talardetektionen stängs av.

Talardetektion fungerar inte när mikrofonerna är avstängda.

1

Välj Kamera högst upp till höger.

2

Slå på eller av Talardetektion.

3

Tryck på valfri plats utanför menyn för att avsluta.