Funkcja śledzenia prelegenta jest dostępna w urządzeniach MX700 i MX800, a także w urządzeniu SX80, gdy jest ono używane wraz z kamerą SpeakerTrack 60.

System kamer śledzących prelegenta używa dwóch kamer współpracujących z wbudowanym zestawem mikrofonów. System śledzi i kadruje osobę mówiącą, dzięki czemu nie musisz ręcznie sterować kamerami podczas spotkania.

Podczas aktywnego śledzenia prelegenta nadal są dostępne wstępne ustawienia pozycji kamery. Jednak jeśli w trybie śledzenia prelegenta zostanie wybrane jedno ze wstępnych ustawień pozycji kamery, wówczas jedna z kamer przełączy się na to ustawienie i śledzenie prelegenta zostanie wyłączone.

Funkcja śledzenia prelegenta nie działa, jeśli mikrofony będą wyciszone.

1

Wybierz opcję Kamera w prawym górnym rogu ekranu.

2

Włącz lub wyłącz funkcję Śledzenie prelegenta.

3

Dotknij dowolnego miejsca ekranu poza menu, aby zakończyć.