Aplikaci Webex můžete použít k uskutečnění hovorů na zařízení Cisco, když je aplikace k ní připojená.

  • Zavoláte-li mezeru , všichni účastníci tohoto prostoru jsou na svých zařízeních informováni. 
Během hovoru se může každý z těchto prostor připojit vybráním zeleného tlačítka Join .

    Vyberte prostor a klikněte na ikonu Sejít se.

  • Volání na kontakt : Vyberte kontakt a klikněte na ikonu video hovoru. Vyberte možnost Webex Call.