Výstrahy

Sluchátko můžete použít jako budík. Když alarm zazvoní, můžete alarm zavřít nebo nastavit sluchátko tak, aby zazvonil během několika minut.

Nastavení budíku

Sluchátko můžete nastavit tak, aby vám připomínalo v určitou dobu časovačem alarmu. Po vypršení platnosti časovače a zazvonění sluchátka se pole alarmu vrátí do pole Vypnuto.

Najednou můžete nastavit pouze jeden alarm na jedno použití.

1

Stiskněte nabídku .

2

Vyberte Alarmy > Alarm.

3

Nastavte čas budíku.

Stisknutím pravého nebo levého tlačítka navigačního kroužku se přesuňte z pole do pole. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů na navigačním kroužku zvýšíte nebo snížíte položku nebo zadejte číslo pomocí klávesnice.

4

Stiskněte Uložit.

Nastavení opakujícího se alarmu

Sluchátko můžete nastavit tak, aby vám každý den připomínalo v určitou dobu opakujícím se časovačem budíku. Na sluchátku můžete nastavit pouze jeden opakující se alarm.

1

Stiskněte nabídku .

2

Vyberte Alarmy > opakující se alarm.

3

Nastavte čas budíku.

Stisknutím pravého nebo levého tlačítka navigačního kroužku se přesuňte z pole do pole. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů na navigačním okruhu pole zvýšíte nebo zkrášete.

4

Stiskněte Uložit .

5

Zvýrazněte každý den v týdnu pro alarm a stiskněte Mark.

6

Stiskněte Ok.

Nastavení času odložení

Když zazvoní alarm, můžete stisknutím tlačítka Snooze znovu zazvonit na budík v nakonfigurovaném čase. Ve výchozím nastavení je zpoždění 10 minut, ale můžete nastavit jakékoli zpoždění z 1 minuty na 10 minut.

1

Stiskněte nabídku .

2

Vyberte Budíky > odložení času.

3

Vyberte čas odložení.

4

Stiskněte Select .

Reakce na alarm

V nakonfigurované době alarmu sluchátko zazvoní a reagujete na alarm. Pokud voláte, alarm nezazvoní, dokud hovor neukončit.

Než začnete

Potřebujete buď jeden alarm, nebo opakovaný alarm.

Udělejte jednu z těchto akcí:

  • Stisknutím tlačítka Odložení se budík ve zvoleném intervalu znovu rozzáří.
  • Stiskněte Zavřít.