Alarmer

Du kan bruge håndsættet som et alarmur. Når alarmen ringer, kan du afvise alarmen eller angive, at håndsættet skal ringe op om et par minutter.

Angiv en alarm

Du kan indstille, at håndsættet skal give dig en påmindelse på bestemt tidspunkt med en alarmtidsindstilling. Når tidsindstillingen udløber, og håndsæt ringer, går alarmfeltet tilbage til Fra.

Du kan kun angive én engangsalarm ad gangen.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Alarmer > Alarm.

3

Angiv tidspunktet for alarmen.

Tryk venstre eller højre del af navigationsringen for at flytte fra felt til felt. Tryk op eller ned på navigationsringen for at forøge eller reducere posten, eller indtast nummeret via tastaturet.

4

Tryk på Gem.

Indstil en tilbagevendende alarm

Du kan indstille håndsættet, så det giver dig en påmindelse på et bestemt tidspunkt hver dag med en tilbagevendende alarmtidsindstilling. Du kan kun angive én tilbagevendende alarm på håndsættet.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Alarmer > Tilbagevendende alarm.

3

Angiv tidspunktet for alarmen.

Tryk venstre eller højre del af navigationsringen for at flytte fra felt til felt. Tryk op eller ned på navigationsringen for at forøge eller formindske feltet.

4

Tryk på Gem.

5

Markér hver dag i ugen for alarmen, og tryk Markér.

6

Tryk på OK.

Indstil udsættelsestiden

Når en alarm ringer, kan du trykke på Udsæt for at få alarmen til at ringe igen på det konfigurerede tidspunkt. Som standard er forsinkelsen 10 minutter, men du kan angive en forsinkelse på 1 til 10 minutter.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Alarmer > Udsættelsestid.

3

Vælg udsætningstiden.

4

Tryk på Vælg.

Reager på en alarm

På det konfigurerede alarmtidspunkt ringer håndsættet, og du reagerer på alarmen. Hvis du er midt i et opkald, ringer alarmen ikke igennem, indtil du afslutter opkaldet.

Inden du begynder

Du skal enten have konfigureret en engangsalarm eller en tilbagevendende alarm. Se Angiv en alarm eller Indstil en tilbagevendende alarm.

Udfør én af følgende handlinger:

  • Tryk på Udsæt for at få alarmen til at ringe igen ved det valgte interval (se Indstil udsættelsestiden).
  • Tryk på Afvis.