Alarmen

U kunt uw handset als wekker gebruiken. Wanneer het alarm afgaat, kunt u het alarm afzetten of de handset instellen om over een paar minuten af te gaan.

Een alarm instellen

Met een alarmtimer kunt u uw handset instellen om u op een bepaald tijdstip te waarschuwen. Wanneer de timer afloopt en de handset overgaat, gaat het alarmveld terug naar Uit.

U kunt slechts één enkelvoudig alarm tegelijkertijd instellen.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Alarmen > Alarm.

3

Stel het tijdstip voor het alarm in.

Druk rechts of links op de navigatiering om van het ene naar het andere veld te gaan. Druk omhoog of omlaag op de navigatiering om de invoer te verhogen of te verlagen of voer het getal in met het toetsenblok.

4

Druk op Opslaan.

Een terugkerend alarm instellen

Met een terugkerende alarmtimer kunt u uw handset instellen om u elke dag op een bepaald tijdstip te waarschuwen. Op de handset kunt u slechts één terugkerend alarm instellen.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Alarmen > Terugkerend alarm.

3

Stel het tijdstip voor het alarm in.

Druk rechts of links op de navigatiering om van het ene naar het andere veld te gaan. Druk omhoog of omlaag op de navigatiering om het veld te verhogen of te verlagen.

4

Druk op Opslaan.

5

Markeer elke dag van de week voor het alarm en druk op Markeren.

6

Druk op OK.

De sluimertijd instellen

Wanneer een alarm afgaat, kunt u op Sluimeren drukken om het alarm opnieuw op het geconfigureerde tijdstip te laten afgaan. De termijn bedraagt standaard 10 minuten, maar u kunt eender welke termijn van 1 tot 10 minuten instellen.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Alarmen > Sluimertijd.

3

Selecteer de sluimertijd.

4

Druk op Selecteren.

Antwoorden op een alarm

Op de geconfigureerde alarmtijd gaat de handset af en antwoordt u op het alarm. Als u in gesprek bent, gaat het alarm pas af wanneer u de oproep beëindigt.

Voordat u begint

U moet ofwel een enkelvoudig ofwel een terugkerend alarm hebben geconfigureerd. Zie Een alarm instellen of Een terugkerend alarm instellen.

Voer een van de volgende acties uit:

  • Druk op Sluimeren om het alarm op het geselecteerde interval opnieuw te af te laten gaan (zie De sluimertijd instellen).
  • Druk op Afsluiten.