Wekker

U kunt uw handset als wekker gebruiken. Wanneer het alarm afgaat, kunt u het alarm afzetten of de handset instellen om over een paar minuten af te gaan. U kunt een eenmalig alarm of een terugkerend alarm instellen.

Op het scherm Alarmen wordt weergegeven:

 • Bij het item eenmalig alarm wordt de tijd van het alarm weergegeven (indien ingesteld).

 • Bij het item Terugkerend alarm wordt de tijd van het volgende alarm weergegeven (indien ingesteld).

 • Het item Sluimertijd geeft de tijdsduur weer voordat het alarm opnieuw afgaat.

Een alarm instellen

Met een alarmtimer kunt u uw handset instellen om u op een bepaald tijdstip te waarschuwen. Wanneer de timer afloopt en de handset overgaat, gaat het alarmveld terug naar Uit.

U kunt slechts één enkelvoudig alarm tegelijkertijd instellen.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Alarmen >Alarm.

3

Stel het tijdstip voor het alarm in.

 • Druk op de navigatiering naar rechts of naar links Om van veld naar veld te gaan.

 • Druk omhoog of omlaag op de navigatiering om de invoer te verhogen of te verlagen.

 • Voer het nummer in met het toetsenblok.

4

Druk op Opslaan.

Een terugkerend alarm instellen

Met een terugkerende alarmtimer kunt u uw handset instellen om u elke dag op een bepaald tijdstip te waarschuwen. Op de handset kunt u slechts één terugkerend alarm instellen.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Alarmen >Herkend alarm.

3

Stel het tijdstip voor het alarm in.

 • Druk op de navigatiering naar rechts of naar links Om van veld naar veld te gaan.

 • Druk omhoog of omlaag op de navigatiering om de invoer te verhogen of te verlagen.

 • Voer het nummer in met het toetsenblok.

4

Druk op Opslaan.

5

Markeer elke dag van de week voor het alarm en druk op Markeren.

6

Druk op OK.

De sluimertijd instellen

Wanneer een alarm afgaat, kunt u op Sluimeren drukken om het alarm opnieuw op het geconfigureerde tijdstip te laten afgaan. De termijn bedraagt standaard 10 minuten, maar u kunt eender welke termijn van 1 tot 10 minuten instellen.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Alarmen >Sluimertijd.

3

Kies de sluimertijd.

4

Druk op Selecteren.

Antwoorden op een alarm

Op de geconfigureerde alarmtijd gaat de handset af en antwoordt u op het alarm. Als u in gesprek bent, gaat het alarm pas af wanneer u de oproep beëindigt.

Voordat u begint

U moet ofwel een enkelvoudig ofwel een terugkerend alarm hebben geconfigureerd. Zie Alarm instellen of Terugkerend alarm instellen.

Voer een van de volgende acties uit:

 • Druk op de sluimerstand om de wekker weer te laten overgaan bij de geselecteerde interval (zie Tijd voor sluimerstand instellen).
 • Druk op Afsluiten.