Budilka

Svojo slušalko lahko uporabite tudi kot budilko. Ko se oglasi alarm, ga lahko opustite, ali nastavite slušalko, da zazvoni čez nekaj minut. Nastavite lahko samo enkratni alarm ali ponavljajoči se alarm.

Prikaže se zaslon Alarmi:

 • Enkratni alarm prikazuje čas alarma (če je nastavljen).

 • Ponavljajoči se alarm vnos prikazuje čas naslednjega alarma (če je nastavljen).

 • Dremež prikazuje čas, preden se alarm znova oglasi.

Nastavitev alarma

Slušalko lahko nastavite tako, da vas ob določenem času opomni z alarmom časovnika. Ko časovnik poteče in slušalka zvoni, se polje alarma vrne na Izklop.

Naenkrat lahko nastavite samo en alarma za enkratno uporabo.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Alarmi > Alarm.

3

Nastavite čas za alarm.

 • Pritisnite desno ali levo na navigacijskem obroču , da se premaknete iz polja v polje.

 • Za povečanje ali zmanjšanje vnosa pritisnite navzgor ali navzdol na navigacijskem obročku.

 • Vnesite številko s številsko tipkovnico.

4

Pritisnite Shrani.

Nastavitev ponavljajočega alarma

Slušalko lahko nastavite, da vas ob določenem času opomni s ponavljajočim alarmom časovnika. Na slušalki lahko nastavite samo en ponavljajoč alarm.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Alarmi > Ponavljajoči se alarm.

3

Nastavite čas za alarm.

 • Pritisnite desno ali levo na navigacijskem obroču , da se premaknete iz polja v polje.

 • Za povečanje ali zmanjšanje vnosa pritisnite navzgor ali navzdol na navigacijskem obročku.

 • Vnesite številko s številsko tipkovnico.

4

Pritisnite Shrani.

5

Označite vsak dan v tednu za alarm in pritisnite Označi.

6

Pritisnite V redu.

Nastavitev časa dremeža

Ko se oglasi alarm, lahko pritisnete Dremež, da se bo alarm znova oglasil ob nastavljenem času. Privzeta zakasnitev je 10 minut, vendar lahko nastavite zakasnitev od 1 minute do 10 minut.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Alarmi > Čas dremeža.

3

Izberite čas dremeža.

4

Pritisnite Izberi.

Odgovor na alarm

Ob nastavljenem času alarma, slušalka zazvoni, in vi se odzovete na alarm. Če imate ravnokar klic, alarm ne bo zvonil, dokler klica ne prekinete.

Preden začnete

Konfigurirati morate enojen alarm ali ponavljajoč alarm. Glejte Nastavitev alarma ali nastavitev ponavljajočega se alarma.

Izvedite eno od teh dejanj:

 • Pritisnite Dremež , da v izbranem intervalu ponovno zazvonite alarm (glejte Nastavitev časa dremeža).
 • Pritisnite Opusti.