Alarmer

Du kan bruke håndsettet som vekkerklokke. Når alarmen ringer, kan du avvise alarmen eller stille inn håndsettet til å ringe om noen få minutter.

Angi en alarm

Du kan angi håndsettet til å minne deg på et bestemt tidspunkt med en alarmtidtaker. Når tidtakeren utløper og håndsettet ringer, stilles alarmfeltet tilbake til Av.

Du kan kun stille inn én engangsalarm om gangen.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Alarmer > Alarm.

3

Still inn klokkeslettet for alarmen.

Trykk på høyre eller venstre på navigasjonsringen for å flytte fra felt til felt. Trykk opp eller ned på navigasjonsringen for å øke eller redusere oppføringen, eller skriv inn nummeret med tastaturet.

4

Trykk på Lagre.

Angi en gjentakende alarm

Du kan angi håndsettet til å minne deg på et bestemt tidspunkt hver dag med en gjentakende alarmtidtaker. Du kan kun stille inn én gjentakende alarm på håndsettet.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Alarmer > Gjentakende alarm.

3

Still inn klokkeslettet for alarmen.

Trykk på høyre eller venstre på navigasjonsringen for å flytte fra felt til felt. Trykk opp eller ned på navigasjonsringen for å øke eller redusere antallet felt.

4

Trykk på Lagre.

5

Uthev hver dag i uken for alarmen, og trykk på Marker.

6

Trykk på OK.

Angi slumretid

Når en alarm ringer, kan du trykke på Slumre for å få alarmen til å ringe igjen på det konfigurerte tidspunktet. Som standard er forsinkelsen 10 minutter, men du kan angi en forsinkelse fra 1 minutt til 10 minutter.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Alarmer > Slumretid.

3

Velg slumretid.

4

Trykk på Velg .

Reagere på en alarm

På det konfigurerte alarmtidspunktet ringer håndsettet, og du svarer på alarmen. Hvis du er i en samtale, ringer ikke alarmen før du avslutter samtalen.

Før du starter

Du trenger enten én enkelt alarm eller en gjentakende alarm konfigurert.

Gjør en av disse handlingene:

  • Trykk på Slumre for å få alarmen til å ringe igjen i det valgte intervallet.
  • Trykk på Avvis.