Budzik

Słuchawki można używać jako budzika. Kiedy budzi dzwoni, można go odrzucić lub odłożyć go na kilka minut. Możliwe jest ustawienie alarmu jednorazowego lub alarmu powtarzalnego.

Pojawi się ekran Alarmów:

 • Wpis pt. Alarm jednorazowy wskazuje czas alarmu (jeśli został ustawiony).

 • Wpis Alarm powtarzalny pokazuje czas następnego alarmu (jeśli został ustawiony).

 • Opcja „Odłóż czas" wyświetla czas przed ponownym uruchomieniem się sygnału alarmowego.

Ustawianie alarmu

W słuchawce można ustawić alarm, który zadzwoni o wybranej godzinie. Gdy nadejdzie czas alarmu i słuchawka zadzwoni w polu alarmu zostanie przywrócone ustawienie Wył.

Można ustawić tylko jeden alarm jednorazowy naraz.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz alarmy > Alarm.

3

Ustaw godzinę alarmu.

 • Naciśnij przycisk w prawo lub w lewo na pierścieniu nawigacyjnym , aby przechodzić z pola do pola.

 • Górny/dolny przycisk pierścienia nawigacyjnego zwiększa/zmniejsza wprowadzoną wartość.

 • Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

4

Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawianie alarmu cyklicznego

W słuchawce można ustawić alarm cykliczny, który będzie dzwonić każdego dnia o wybranej godzinie. W słuchawce można ustawić tylko jeden alarm cykliczny.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz alarmy > Nawracający alarm.

3

Ustaw godzinę alarmu.

 • Naciśnij przycisk w prawo lub w lewo na pierścieniu nawigacyjnym , aby przechodzić z pola do pola.

 • Górny/dolny przycisk pierścienia nawigacyjnego zwiększa/zmniejsza wprowadzoną wartość.

 • Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

4

Naciśnij przycisk Zapisz.

5

Podświetl po kolei każdy dzień, w który alarm ma dzwonić, i naciśnij Oznacz.

6

Naciśnij przycisk Ok.

Ustawianie czasu drzemki

Gdy alarm dzwoni, można nacisnąć Uśpij, aby zadzwonił ponownie po upływie skonfigurowanego czasu. Domyślnie jest to 10 minut, ale można ustawić opóźnienie od 1 do 10 minut.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz alarmy > Czas drzemki.

3

Ustawianie czasu drzemki.

4

Naciśnij przycisk Wybierz.

Odpowiadanie na alarm

O skonfigurowanej godzinie słuchawka zadzwoni i zareagujesz na alarm. Jeśli trwa połączenie, alarm nie zadzwoni do momentu zakończenia połączenia.

Zanim rozpoczniesz

Potrzebny jest alarm jednorazowy lub cykliczny. Zobacz : Ustawianie alarmu lub Ustawianie alarmu nawracającego.

Wykonaj jedną z poniższych czynności.

 • Naciśnij przycisk Drzemka , aby alarm dzwonił ponownie w wybranym odstępie czasu (patrz Ustawianie czasu drzemki).
 • Naciśnij przycisk Odrzuć.