Alarmy

Możesz używać słuchawki jako budzika. Gdy zadzwoni alarm, możesz go odrzucić lub ustawić dzwonek słuchawki w ciągu kilku minut.

Ustawianie alarmu

Możesz ustawić słuchawkę tak, aby przypominała Ci o określonej godzinie za pomocą timera alarmowego. Po wygaśnięciu czasu i zadzwonieniu słuchawki pole alarmu powróci do wartości Wyłączone.

W jednej chwili można ustawić tylko jeden alarm jednorazowego użytku.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Alarmy > Alarm.

3

Ustaw czas alarmu.

Naciskaj prawą lub lewą na pierścieniu nawigacji, aby przechodzić między polami. Naciskaj w górę lub w dół na pierścieniu nawigacyjnym, aby zwiększać lub maleć wpis, albo wprowadź numer za pomocą klawiatury.

4

Naciśnij Zapisz.

Ustawianie alarmu cyklicznego

Możesz ustawić słuchawkę tak, aby przypominała Ci o określonej godzinie każdego dnia za pomocą powtarzającego się timera alarmowego. W słuchawce można ustawić tylko jeden alarm cykliczny.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Alarmy > Alarmy nawracające.

3

Ustaw czas alarmu.

Naciskaj prawą lub lewą na pierścieniu nawigacji, aby przechodzić między polami. Naciskaj przycisk w górę lub w dół na pierścieniu nawigacji, aby zwiększać lub maleć pole.

4

Naciśnij Zapisz .

5

Wyróżnij każdy dzień tygodnia dla alarmu i naciśnij Mark.

6

Naciśnij ok.

Ustawianie czasu drzemki

Gdy zadzwoni alarm, możesz nacisnąć przycisk Drzemka, aby ponownie włączyć dzwonek alarmu w skonfigurowanym czasie. Domyślnie opóźnienie wynosi 10 minut, ale możesz ustawić dowolne opóźnienie od 1 minuty do 10 minut.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Alarmy > czas drzemki.

3

Wybierz czas drzemki.

4

Naciśnij przycisk Wybierz .

Reagowanie na alarm

W skonfigurowanym czasie alarmu słuchawka dzwoni i reagujesz na alarm. Jeśli jesteś w trakcie rozmowy, alarm nie zadzwoni, dopóki nie zakończysz połączenia.

Przed rozpoczęciem

Musisz skonfigurować pojedynczy alarm lub alarm cykliczny.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij przycisk Drzemka, aby włączyć alarm ponownie w wybranym odstępie czasu.
  • Naciśnij przycisk Odrzuć.