Alarmlar

Ahizeyi çalar saat olarak kullanabilirsiniz. Alarm çaldığında alarmı durdurabilir veya ahizeyi birkaç dakika sonra tekrar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Alarm Oluşturma

Ahizeyi, alarm zamanlayıcısı ile belirli bir saatte size bir hatırlatmada bulunacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcı sona erdiğinde ve ahize çaldığında alarm alanı Kapalı duruma geri döner.

Her seferinde yalnızca bir tek kullanımlık alarm oluşturabilirsiniz.

1

Menü düğmesine basın.

2

Alarmlar > Alarm'ı seçin.

3

Alarm saatini ayarlayın.

Alandan alana geçiş yapmak için Gezinme halkasında sağa veya sola basın. Gezinme halkasında aşağı veya yukarı basarak bir girdiyi artırın veya azaltın ya da tuş takımı ile numara girin.

4

Kaydet düğmesine basın.

Yinelenen Alarm Oluşturma

Ahizenizi, yinelenen alarm zamanlayıcısı ile her gün belirli bir saatte size bir hatırlatmada bulunacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ahizede yalnızca bir yinelenen alarm oluşturabilirsiniz.

1

Menü düğmesine basın.

2

Alarmlar > Yinelenen Alarm'ı seçin.

3

Alarm saatini ayarlayın.

Alandan alana geçiş yapmak için Gezinme halkasında sağa veya sola basın. Alanı azaltmak veya artırmak için Gezinme halkasında aşağı veya yukarı basın.

4

Kaydet düğmesine basın.

5

Alarm için haftanın günlerini seçin ve İşaretle'ye basın.

6

Tamam'a basın.

Erteleme Süresini Ayarlama

Bir alarm çaldığında Ertele'ye basarak alarmın ayarlanmış bir süre sonra yeniden çalmasını sağlayabilirsiniz. Gecikme, varsayılan olarak 10 dakikadır fakat 1 ile 10 dakika arasında istediğiniz bir süreyi gecikme olarak ayarlayabilirsiniz.

1

Menü düğmesine basın.

2

Alarmlar > Erteleme süresi'ni seçin.

3

Erteleme süresini seçin.

4

Seç'e basın.

Alarmı Yanıtlama

Yapılandırılmış alarm saatinde ahize çalar ve alarmı yanıtlarsınız. Bir çağrıdaysanız alarm siz çağrıyı bitirene kadar çalmaz.

Başlamadan önce

Tek alarmın veya yinelenen alarmın yapılandırılmış olması gerekir. Bkz. Alarm Oluşturma veya Yinelenen Alarm Oluşturma.

Aşağıdakilerden birini yapın: