Alarm Saati

Ahizeyi çalar saat olarak kullanabilirsiniz. Alarm çaldığında alarmı durdurabilir veya ahizeyi birkaç dakika sonra tekrar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Tek seferlik bir alarm ya da yinelenen bir alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmlar ekranında şunlar görüntülenir:

 • Tek seferlik Alarm girişi, alarm saatini görüntüler (ayarlanırsa).

 • Yinelenen alarm girişi, sonraki alarmın saatini görüntüler (ayarlanırsa).

 • Erteleme süresi girişi, alarm tekrar çalmadan önce geçecek olan süreyi görüntüler.

Alarm Oluşturma

Ahizeyi, alarm zamanlayıcısı ile belirli bir saatte size bir hatırlatmada bulunacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcı sona erdiğinde ve ahize çaldığında alarm alanı Kapalı duruma geri döner.

Her seferinde yalnızca bir tek kullanımlık alarm oluşturabilirsiniz.

1

Menüye Basın .

2

Alarm Seçme >Alarm.

3

Alarm saatini ayarlayın.

 • Gezinme halkasının sağ veya sol tuşuna basın Alanından alana gitmek için.

 • Girişi azaltmak veya artırmak için Gezinme halkasında aşağı veya yukarı basın.

 • Tuş takımını kullanarak numarayı girin.

4

Kaydet düğmesine basın.

Yinelenen Alarm Oluşturma

Ahizenizi, yinelenen alarm zamanlayıcısı ile her gün belirli bir saatte size bir hatırlatmada bulunacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ahizede yalnızca bir yinelenen alarm oluşturabilirsiniz.

1

Menüye Basın .

2

Alarm Seçme >Yüreksiz alarm.

3

Alarm saatini ayarlayın.

 • Gezinme halkasının sağ veya sol tuşuna basın Alanından alana gitmek için.

 • Girişi azaltmak veya artırmak için Gezinme halkasında aşağı veya yukarı basın.

 • Tuş takımını kullanarak numarayı girin.

4

Kaydet düğmesine basın.

5

Alarm için haftanın günlerini seçin ve İşaretle'ye basın.

6

Tamam'a basın.

Erteleme Süresini Ayarlama

Bir alarm çaldığında Ertele'ye basarak alarmın ayarlanmış bir süre sonra yeniden çalmasını sağlayabilirsiniz. Gecikme, varsayılan olarak 10 dakikadır fakat 1 ile 10 dakika arasında istediğiniz bir süreyi gecikme olarak ayarlayabilirsiniz.

1

Menüye Basın .

2

Alarm Seçme >Uyma süresi.

3

Erteleme süresini seçin.

4

Seç'e basın.

Alarmı Yanıtlama

Yapılandırılmış alarm saatinde ahize çalar ve alarmı yanıtlarsınız. Bir çağrıdaysanız alarm siz çağrıyı bitirene kadar çalmaz.

Başlamadan önce

Tek alarmın veya yinelenen alarmın yapılandırılmış olması gerekir. Bkz . Alarm Ayarlama veya Yinelenen Alarm Ayarlama.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Seçilen aralıkta alarm çalması için Ertele düğmesine basın (bkz . Erteleme Süresini Ayarlama) .
 • Durdur'a basın.