Larm

Du kan använda telefonen som klocklarm. När larmet ringer kan du stänga av det eller få telefonen att ringa igen efter ett par minuter.

Ställ in ett larm

Du kan ställa in ditt handset för att påminna dig vid en viss tidpunkt med ett larm. När tiden löper ut och telefonen ringer återgår larmfältet till läget Av.

Du kan endast ställa in ett larm i taget för användning en gång.

1

Tryck på Meny.

2

Välj Larm > Larm.

3

Ange tid för larmet.

Tryck på höger- eller vänsterknappen på navigeringsringen för att röra dig från fält till fält. Tryck på uppåt- eller nedåtknappen på navigeringsringen för att öka eller minska värdet, eller skriv in värdet med knappsatsen.

4

Tryck på Spara.

Ställ in ett återkommande larm

Du kan ställa in ditt handset för att påminna dig vid en viss tidpunkt varje dag med ett återkommande larm. Du kan endast ställa in ett återkommande larm på telefonen.

1

Tryck på Meny.

2

Välj Larm > Återkommande larm.

3

Ange tid för larmet.

Tryck på höger- eller vänsterknappen på navigeringsringen för att röra dig från fält till fält. Tryck på uppåt- eller nedåtknappen på navigeringsringen för att öka eller minska värdet.

4

Tryck på Spara.

5

Markera vilka dagar i veckan larmet ska gälla och tryck på Markera.

6

Tryck på OK.

Ange fördröjningstid

När ett larm ringer kan du trycka på Snooze för att få larmet att ringa igen efter en viss tidsinställning. Fördröjningen är 10 minuter som standard, men du kan ange valfri fördröjning mellan 1 och 10 minuter.

1

Tryck på Meny.

2

Välj Larm > Snooze-tid.

3

Välj fördröjningstid.

4

Tryck på Välj.

Svara på ett larm

Vid den konfigurerade tiden ringer larmet, och du svarar på larmet. Om du har ett pågående samtal ringer inte larmet förrän du har avslutat samtalet.

Innan du börjar

Du måste ha ställt in antingen ett enskilt larm eller ett återkommande larm. Se Ställ in ett larm eller Ställ in ett återkommande larm.

Gör något av följande:

  • Tryck på Snooze om du vill att larmet ska ringa igen efter det valda intervallet (se Ange fördröjningstid).
  • Tryck på Avvisa.