Ve Webexu můžete volat z mnoha různých míst . Ikony zvukových hovorů nebo videohovorů hledejte vždy, když odesíláte přímou zprávu, díváte se na kartu kontaktu nebo dovyhledávacího panelu zadáváte jméno nebo e-mailovou adresu.

Pokud jste nastaveni pomocí telefonní služby, jako je Sjednocené volání CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a odtud můžete volat. Stačí kliknout a zadat na číselníku jméno, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti).

1

Vyberte, zda chcete z něj udělat zvukový nebo video hovor, a pak zvolte Volat na Webex.


 

Pokud máte více telefonních linek (pouze Sjednocený CM), můžete změnit aktivní linku pro volání.


 

Pokud správce povolil zabezpečení hovorů pro vaši organizaci, uvidíte v pravém horním rohu okna volání a budete vědět, že hovor je zabezpečený.

2

Během hovoru můžete vybrat následující:

Ve Webexu můžete volat z mnoha různých míst . Ikony zvukových hovorů nebo videohovorů hledejte vždy, když odesíláte přímou zprávu, díváte se na kartu kontaktu nebo dovyhledávacího panelu zadáváte jméno nebo e-mailovou adresu.

Pokud jste nastaveni pomocí telefonní služby, jako je Sjednocené volání CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a odtud můžete volat. Stačí kliknout a zadat na číselníku jméno, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti).

1

Z místa s někým jiným přejděte do nabídky aktivit a klepněte na Volat. Klepněte na číslo osoby, zvolte Volat na Webex a potomklepněte nebo .

2

Během hovoru použijte některou z těchto možností:

  • Klepnutím sdílejte obrazovku.
  • Klepnutím a výběrem nové tabulevytvoříte tabuli.
  • Klepnutím video vypnete. Když se ikona zbarví červeně , můžete říct, že je video vypnuté .

 

Při videohovoru se reproduktor používá ve výchozím nastavení. Při zvukovém hovoru se sluchátko ve výchozím nastavení používá. Chcete-li přepnout zvuk hovoru, klepněte a vyberte Nastavení zvuku .

Ve Webexu můžete volat z mnoha různých míst . Ikony zvukových hovorů nebo videohovorů hledejte vždy, když odesíláte přímou zprávu, díváte se na kartu kontaktu nebo dovyhledávacího panelu zadáváte jméno nebo e-mailovou adresu.

Pokud jste nastaveni pomocí telefonní služby, jako je Sjednocené volání CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a odtud můžete volat. Stačí kliknout a zadat na číselníku jméno, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti).

1

Z místa s někým jiným přejděte do nabídky aktivit a klepněte na Volat. Klepněte na číslo osoby, zvolte Volat na Webex a potomklepněte nebo nebo .

2

Během hovoru použijte některou z těchto možností:

  • Klepnutím sdílejte obrazovku.
  • Klepnutím a výběrem nové tabulevytvoříte tabuli.
  • Klepnutím video vypnete. Když se ikona zbarví červeně , můžete říct, že je video vypnuté .

 

Při videohovoru se reproduktor používá ve výchozím nastavení. Při zvukovém hovoru se sluchátko ve výchozím nastavení používá. Chcete-li přepnout zvuk hovoru, klepněte a proveďte výběr.

Ve Webexu můžete volat z mnoha různých míst . Ikony zvukových hovorů nebo videohovorů hledejte vždy, když odesíláte přímou zprávu, díváte se na kartu kontaktu nebo dovyhledávacího panelu zadáváte jméno nebo e-mailovou adresu.

Pokud jste nastaveni pomocí telefonní služby, jako je Sjednocené volání CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a odtud můžete volat. Stačí kliknout a zadat na číselníku jméno, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti).


Abyste mohli volat, musíte používat Chrome, Safari nebo Firefox. Bez ohledu na to, zda používáte webový prohlížeč ve Windows, Macu nebo Linuxu, se ujistěte, že je váš webový prohlížeč nastavený tak, aby používal kameru a mikrofon.

Klikněte na Volata během hovoru klikněte a sdílejte obrazovku.